Powód? Unijni przedstawiciele mają zastrzeżenia do parametru gęstości B7. Zablokowali notyfikację co najmniej do końca stycznia 2012 r.

Co dziwniejsze taki sam parametr jeśli chodzi o gęstość przyjęli już u siebie Niemcy i Czesi i tam Komisja Europejska nie miała żadnych zastrzeżeń. Polscy urzędnicy nie kryją zdziwnienia. 

Ustawa biopaliwowa zobowiązuje producentów paliw do wprowadzenia co roku na rynek określonej ilości biokomponentów, czyli tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. 

Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie Narodowy Cel Wskaźnikowy ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.