Jak poinformowała w środę Energa, planowana elektrownia, która ma powstać w Żukach (woj. wielkopolskie), będzie piątym źródłem odnawialnym tej spółki zlokalizowanym na terenie powiatu tureckiego.

Nowa farma fotowoltaiczna wybudowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie Głównego Punktu Zasilania Żuki, do którego wyprowadzana jest lub będzie moc z pozostałych przedsięwzięć Energi, czyli farmy wiatrowej Przykona - 31 MW oraz zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 90 MW.

- Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, wybiera wykonawcę farmy fotowoltaicznej PV Żuki o mocy zainstalowanej ok. 2,4 MW - oznajmiła w środowym komunikacie Energa.

Według niej, szacuje się, iż PV Żuki w ciągu roku będzie mogła wyprodukować tyle energii, ile wymagałoby zasilenie ponad tysiąca gospodarstw domowych.

- W miarę pojawiania się nowych możliwości przyłączeniowych chcemy w jak największym stopniu wykorzystać synergię, jaka kryje się w realizacji różnych źródeł OZE skoncentrowanych w niewielkiej odległości od siebie. To pozwala w odpowiedni sposób kształtować nakłady inwestycyjne, ponieważ w tym samym czasie będziemy realizować budowę farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 65 MW oraz PV Żuki o mocy ok. 2,4 MW" - powiedział prezes Energi Green Development, cytowany w informacji prasowej.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że:

- lokalizacja źródeł odnawialnych na jednym obszarze pozwala również na optymalizację kosztów operacyjnych, a także skraca czas potrzebny na interwencję służb serwisowych w razie wystąpienia awarii.

Jak podała Energa, farma PV Żuki zajmie obszar o powierzchni nieco ponad 3 ha, składać się będzie z ok. 3,6 tys. paneli fotowoltaicznych oraz 8 inwerterów - falowników. Spółka podkreśliła, że inwestor zakłada rozpoczęcie prac budowlanych i uruchomienie nowej farmy fotowoltaicznej jeszcze w 2023 r.

Energa przypomniała jednocześnie, że w lipcu 2020 r. w powiecie tureckim uruchomiono farmę wiatrową FW Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie, jeszcze w tym roku, pracę z pełną mocą rozpocznie farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy ok. 25 MW, jak również mała instalacja PV Przykona o mocy do 1 MW. Spółka wspomniała przy tym, że w tym roku planowane jest też rozpoczęcie budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy zainstalowanej ok. 65 MW.

- Szacuje się, że łącznie te pięć aktywów: FW Przykona, PV Gryf, PV Przykona, PV Mitra i PV Żuki wygeneruje dość energii elektrycznej, aby zasilić ok. 70 tys. gospodarstw domowych - wyliczyła Energa.

Oprócz tego - jak zauważyła spółka - w Grupie Energa w najbliższym czasie z pełną mocą uruchomiona zostanie farma PV Wielbark o mocy 62 MW, wybudowana w woj. warmińsko-mazurskim. W fazie rozruchowej lub na etapie finalizacji inwestycji są też cztery małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW zlokalizowane w woj. warmińsko-mazurskim - dwa aktywa w Samolubiu, jedno w Pierzchałach oraz w kujawsko-pomorskim - Czernikowo.

Spółka podkreśliła, że rozwój fotowoltaiki to działanie wpisujące się w zaktualizowaną pod koniec lutego strategię rozwojową Grupy Orlen do 2030 r., zakładającą wzrost mocy zainstalowanych w OZE koncernu do 9 GW w perspektywie obecnej dekady.

PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG.

Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczonych na "zielone inwestycje" uniezależniające od paliw kopalnych, w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz tzw. zielony wodór.