- Teraz obowiązek zakupu energii z OZE spoczywa na sprzedawcach z urzędu, jednak w projekcie ustawy o OZE obowiązek ten został zniesiony (dotyczy jedynie energii z tzw. mikroinstalacji). W naszej opinii eksperckiej należy ten obowiązek przywrócić - tłumaczył Mariusz Radziszewski z MG, podczas II Forum Małych Elektrowni Wiatrowych.

Kolejną sprawą, budzącą kontrowersje w całym sektorze OZE, jest brak określenia współczynników korekcyjnych dla technologii OZE, od których ma zależeć wysokość wsparcia.

- Uważam, że w ustawie o odnawialnych źródłach energii powinna pojawić się wielkość pierwszych współczynników korekcyjnych. Kolejne współczynniki powinny być określane w rozporządzeniach - tłumaczył dalej Radziszewski.

Więcej na portalu wnp.pl