W dniach 5-6 lipca 2011, w czasie trwania piętnastej edycji CleanTech Summit & Exhibition w Tel Awiwie w Izraelu, Prezes Zarządu Expom S.A., Jacek Banach, podpisał list intencyjny z reprezentantami izraelskiej spółki Smart Wind Ltd.

Expom S.A. będzie przedstawicielem firmy Smart Wind Ltd. i dystrybutorem jej małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy, w tym Polski. Z uwagi na ogromny potencjał rynku małych elektrowni wiatrowych i jednoczesny niedobór podaży profesjonalnych urządzeń i sprzętu, Expom S.A. ma szansę stać się jednym z głównym partnerów dla firm, jednostek samorządowych, osób prywatnych i rozmaitych organizacji zainteresowanych małymi elektrowniami wiatrowymi.

Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych sektorach, do których należy m.in. energetyka odnawialna – tłumaczy Jacek Banach – Nasza firma około 25 lat temu była pionierem w Polsce w  produkcji małych elektrowni wiatrowych. Kontakt ze Smart Wind Ltd. umożliwi nam wejście w tę branżę z gotowym produktem, który będziemy produkować, sprzedawać i instalować na terenie całej Europy – dodaje Banach.

Jak wynika z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej zamówionego przez firmę Expom S.A. rynek małych elektrowni wiatrowych jest w początkowej fazie wzrostu i ma przed sobą sporo wyzwań, ale także duże perspektywy i szanse rozwoju. Najbardziej obiecującą grupą odbiorców są rolnicy i niewielkie przedsiębiorstwa.

Według Expomu, obecnie niewiele jest firm produkujących profesjonalne i sprawdzone elementy MEW, w czym firma upatruje szansę dla siebie. Stąd wzięła się koncepcja podjęcia współpracy z doświadczonym, zagranicznym partnerem dysponującym sprawdzoną technologią.

Światowy potencjał rynkowy MEW (małych elektrowni wiatrowych) jest oceniany przez AWEA (American Wind Energy Association) na 113 GW w roku 2020, co oznacza 200-300-krotny wzrost obecnie zainstalowanej mocy.

W Polsce „Krajowy Plan Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii” zakłada, że do roku 2020 r 15 proc. globalnego zużycia energii brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Moc zainstalowanych turbin wiatrowych ma wynosić 550 MW, a średni czas pracy turbin ma kształtować się na poziomie do 1000h/rok.

Według szacunków IEO obecnie wszystkie zainstalowane i działający w Polsce MEW mają moc około 7 MW, co stanowi 1,3 proc. wielkości zaplanowanej na rok 2020.