Długoterminowe badanie przeprowadzone przez Technical Research Center Finland (VTT) na temat wpływu infradźwięków z turbin wiatrowych doprowadziły do wniosku, że nie można znaleźć żadnych oznak zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

To badanie było pierwszym tego rodzaju i składało się z trzech części: długoterminowego pomiaru dźwięku w budynkach mieszkalnych, w pobliżu turbin wiatrowych oraz badań i testów słuchu ankietowanych. Gdy symulowano emisję dźwięku z turbin wiatrowych, nie można było zmierzyć reakcji autonomicznego układu nerwowego na infradźwięki.

W badaniu uznano tak zwany efekt „nocebo” (analogiczny do efektu „placebo”) jako wyjaśnienie częstego występowania objawów w pobliżu turbin wiatrowych. Oznacza to, że fizycznie nieszkodliwe czynniki mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie, a efekt ten może spowodować sugestia, że działanie jest negatywne.