[Redakcja (R)] Jakie są prognozy co do wzrostu kosztów opłat za prąd? Z jak dużymi podwyżkami za prąd będą musiały się zmagać rodziny w kolejnym roku?

[Katarzyna Gnieciak (KG)]: Wzrost cen za energię elektryczną obserwujemy już od kilku miesięcy, a kolejne prognozy nie są zbyt optymistyczne. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, z początkiem kolejnego roku możemy spodziewać się podwyższenia cen energii nawet o 297% dla odbiorcy indywidualnego (źródło globenergia.pl). Ten problem niestety będzie dotyczył każdego z nas, dlatego warto już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany i zaplanować, w jaki sposób możemy zaoszczędzić na kosztach energii w domu, gospodarstwie czy przedsiębiorstwie.

(R) W jaki sposób możemy więc zabezpieczyć się przed podwyżkami cen energii elektrycznej?

KG: Z naszych obserwacji wynika, że klienci w dalszym ciągu chętnie inwestują w odnawialne źródła energii. Głównie wybierają instalacje fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła czy – aktualnie mniej popularne – kolektory słoneczne.

Pomimo zmiany przepisów dotyczących rozliczeń prądu wyprodukowanego z instalacji fotowoltaicznych, inwestycje te wciąż są opłacalne, a przy planowanych podwyżkach cen prądu będzie to wręcz sposób na dodatkowe oszczędności w domu. Zachęcamy klientów od razu do ubezpieczenia zamontowanej instalacji, aby po kosztownej inwestycji nie musieli się martwić o ewentualne szkody i dodatkowe wydatki.

(R) Dlaczego warto dodatkowo ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną, skoro producent i wykonawca daje nam długoterminowe gwarancje na panele?

KG: To prawda, instalacje OZE otrzymują od producenta gwarancję, często na wiele lat, jednak należy zwrócić uwagę, że zakres ubezpieczenia instalacji OZE jest zdecydowanie szerszy od gwarancji. Naszą ofertę opieramy na formule all risks, co oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, poza tymi wyraźnie wyłączonymi w OWU. Dzięki temu klient ma zapewnioną ochronę od zdarzeń losowych takich jak: pożar, przepięcie, wiatr, upadek drzewa czy gałęzi, szkody wyrządzone przez zwierzęta albo awarię instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście ochrona obejmuje również zdarzenia takie jak kradzież czy wandalizm.

W Generali Agro polisa obejmuje ochroną również ładowarkę aut elektrycznych, magazyn energii, a nawet router, który zapewnia instalacji fotowoltaicznej dostęp do Internetu w celu monitorowania wielkości produkcji energii elektrycznej. Zapewniamy również pokrycie dodatkowych kosztów montażu, demontażu, utylizacji uszkodzonych elementów instalacji oraz drobnych prac murarskich koniecznych podczas naprawy. W ofercie posiadamy również ochronę ryzyka strat w produkcji energii. To dla klienta szereg dodatkowych korzyści, których producent instalacji nie jest w stanie zapewnić.

(R) Jakiego rodzaju ubezpieczenie OZE warto wybrać, tak aby w pełni zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną, gdy prowadzimy gospodarstwo rolne?

KG: Nasza oferta składa się z kilku wariantów, aby każdy klient mógł dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb. Podstawowy zakres, który jest w każdej polisie, zapewnia ochronę od wszelkich zdarzeń losowych. Dodatkowo klient może skorzystać z ochrony w zakresie strat w produkcji energii – w wyniku uszkodzenia instalacji czy gorszego usłonecznienia. Dzięki temu rozwiązaniu klient może liczyć na wypłatę odszkodowania za uszkodzoną instalację oraz jednocześnie za prąd elektryczny, który nie został wyprodukowany z powodu uszkodzeń fotowoltaiki lub mniejszej liczby godzin słonecznych w ciągu roku.

Klauzule straty w produkcji energii cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rolników, jak również wśród prowadzących działalność gospodarczą. Ta grupa klientów posiada zdecydowanie większe instalacje, często wykorzystywane w budynkach inwentarskich czy produkcyjnych. Tam bardzo istotne jest zachowanie ciągłości dostaw energii, a ewentualne straty energii elektrycznej spowodowane uszkodzoną instalacją mogą sięgać tysięcy złotych. W takim przypadku dodatkowa rekompensata z ubezpieczenia pomoże zniwelować lub całkowicie wykluczyć dodatkowe wydatki klientów.

(R) Na co powinniśmy zwrócić uwagę czytając OWU zanim wybierzemy ubezpieczenie OZE?

KG: Po pierwsze, weryfikujemy zakres ubezpieczenia. Najlepiej, by był w formule all risk i posiadał jak najmniej wyłączeń, aby zapewnić szeroką ochronę od zdarzeń losowych, ale również awarii instalacji. Kolejna ważna kwestia to ryzyko kradzieży i wandalizmu. Warto przed zawarciem umowy ubezpieczenia sprawdzić, czy obejmuje on również instalacje montowane na gruncie czy na budowli, z którymi bardzo często mamy do czynienia, zwłaszcza u klientów z sektora agro oraz czy ubezpieczyciel nie pobiera za to dodatkowych składek. Nasza polisa zapewnia pełną ochronę w wariancie all risks wraz z ryzykiem kradzieży i wandalizmu, również dla instalacji zamontowanych na gruncie czy budowlach i nie naliczamy za to dodatkowych składek.

Coraz częściej spotykamy się z zapytaniami o ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych typu off-grid oraz instalacji montowanych balastowo (obciążeniowo). Instalacje off-grid to instalacje, które nie mają połączenia z siecią energetyczną, a wyprodukowany prąd magazynowany jest w akumulatorach lub magazynach energii. Natomiast montaż balastowy fotowoltaiki pozwala na założenie instalacji na dachu, gdzie nie ma możliwości przykręcenia jej na stałe z uwagi na materiał wykonania dachu (np. papa na deskach). Wtedy instalacja jest obciążona specjalnymi bloczkami betonowymi, które trzymają instalację na miejscu. w Generali Agro obejmujemy ochroną również tego typu instalacje.

Jakie wymagania musimy spełnić, aby ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną i skorzystać z ubezpieczania OZE w razie szkody?

KG: Do ubezpieczenia instalacji OZE od zdarzeń losowych wymagamy, aby montaż instalacji był zakończony oraz aby nie była ona zamontowana na budynku wykonanym z łatwopalnych materiałów, np. drewna, to znaczy na obiekcie, którego ściany lub pokrycie wierzchnie dachu jest palne. Co ważne, pytamy o pokrycie wierzchnie dachu, a nie jego konstrukcję, dzięki czemu bardzo rzadko zdarza się, byśmy nie mogli przyjąć klienta do ubezpieczenia. Dla instalacji montowanych na gruncie czy budowli wymagamy ogrodzenia samej instalacji lub posesji, na której się ona znajduje. W przypadku ubezpieczenia ryzyka strat w produkcji energii elektrycznej instalacja fotowoltaiczna powinna być na stałe podłączona do sieci energetycznej.

(R) Ile kosztuje ubezpieczenie OZE? Czy płacimy rocznie, czy możemy rozłożyć na raty koszty ubezpieczenia?

KG: Składka za polisę OZE zależna jest od rodzaju, wielkości oraz zakresu ubezpieczenia, jaki wybierzemy dla naszej instalacji. Małe, przydomowe inwestycje OZE możemy ubezpieczyć od zdarzeń losowych już za kilkadziesiąt złotych rocznie. Wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia instalacji, wzrasta składka za jej ochronę. Dajemy klientom możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 4 raty, bez względu na wysokość składki na polisie. W ten sposób klient może rozłożyć koszty ubezpieczenia na cały rok i nie ponosić jednorazowo wysokich wydatków, zwłaszcza przy dużych inwestycjach.