Najbardziej zaawansowany jest projekt farmy wiatrowej, której inwestorem byłaby spółka EDP Renewables z grupy EDP (Energias de Portugal), trzeciego na świecie operatora tego rodzaju elektrowni, informuje PAP.

Jak zaznaczył burmistrz Wyszogrodu, Mariusz Bieniek, termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zależy od uprawomocnienia się decyzji środowiskowej wydanej na lokalizację turbin wiatrakowych przez gminę Wyszogród, od której odwołanie złożyli ekolodzy. Postępowanie w tej sprawie trwa.

- Jeżeli będziemy dysponowali prawomocną decyzją środowiskową, to inwestor jest gotowy składać dokumenty o uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestor ma pieniądze i traktuje tę inwestycję jako priorytetową. Optymistyczny scenariusz może być taki, że za rok o tej porze farma byłaby już wybudowana, gdyby w najbliższych dwóch, trzech miesiącach decyzja środowiskowa uprawomocniła się - powiedział Bieniek.

Dodał, że farma wiatrowa z 13 turbinami wiatrakowymi o łącznej mocy około 26 MW zlokalizowana byłaby w sołectwach: Rostkowice, Kobylniki, Pruszczyn i Słomin, położonych około 10-12 km od Wyszogrodu w kierunku Płońska. Energia pozyskiwana z tej farmy byłaby sprzedawana do sieci.

Bieniek przyznał, iż gmina Wyszogród planuje również budowę instalacji, która tzw. masę zieloną, pozyskiwaną np. z kukurydzy z domieszką odpadów komunalnych, przetwarzałby w biogaz, a następnie w energię elektryczną.

Jak przyznał burmistrz Wyszogrodu, budując taką "zieloną elektrownię" o mocy od 2 do 10 MW, gmina chciałaby pozyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej 2014-20.

- Jesteśmy na etapie zapisywania takiego przedsięwzięcia w nowej strategii województwa mazowieckiego, po to, by w nowym okresie programowania móc uzyskać dofinansowanie unijne. Już wiadomo, że główne kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a w ślad za tym dedykowane środki finansowe będą przede wszystkim związane z generowaniem odnawialnej energii. Chcielibyśmy w tym kierunku pójść - powiedział Bieniek.

Wstępnie lokalizacja "zielonej elektrowni" w Wyszogrodzie przewidywana jest na zrekultywowanym terenie dawnego składowiska odpadów, o powierzchni 2 ha.