Produkcja rolna staje się coraz bardziej energochłonna, mimo wprowadzania coraz bardziej energooszczędnych technologii. Szczególnie w przypadku hodowli zwierząt wiąże się ona z podwyższonym zużyciem energii elektrycznej nie tylko na oświetlenie czy utrzymanie odpowiedniej temperatury i cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich, ale też przez chłodzenie mleka, obsługę urządzeń udojnych wraz z ich czyszczeniem.

Jak dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym?

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym?

Aby inwestycja w fotowoltaikę przyniosła rolnikowi największy zysk, moc instalacji musi zostać dobrana odpowiednio do zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa.

 

Jak podkreśla ekspert Esoleo, obliczając je, trzeba wziąć pod uwagę bieżące zużycie prądu oraz zmiany, jakich możemy chcieć dokonać w gospodarstwie w przyszłości, ponieważ mogą zwiększyć zużycie energii i wymagać rozbudowy instalacji. Zapotrzebowanie zależy od profilu działalności. Gospodarstwa sadownicze, warzywne czy zajmujące się produkcją mleka będą miały większe zużycie energetyczne np. ze względu na posiadanie chłodni.

Moc instalacji koreluje z jej wielkością. Przyjmuje się, że na 1 kW potrzeba ok. 5 m2. Instalacja o mocy 15 kW potrzebowałaby zatem ok. 75 m2 powierzchni dachu. Koszt instalacji zależy jednak od wielu czynników. Składa się na niego cena paneli, falownika, koszt montażu i budowy stelaża. Znaczenie ma też moc instalacji oraz miejsce montażu.  instalacje gruntowe są zazwyczaj droższe ze względu na bardziej zaawansowany system montażowy. Istotne są również takie czynniki jak stan dachu, jego kąt nachylenia, układ względem stron świata i zacienienie. Z tych względów koszt dwóch instalacji o tej samej mocy może się od siebie znacząco różnić - podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy Esoleo.

Z kolei jak podkreśla ekspert EDP Energia w gospodarstwie, w którym podstawowym źródłem dochodu jest produkcja roślinna, a roczne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 40 000 kWh, optymalny będzie montaż instalacji o mocy 49,6 kWp. Produkcja energii z takiej instalacji wynosi około 50 000 kWh rocznie (dane zweryfikowano w Growatt OSS).

Ile kosztuje zakup instalacji fotowoltaicznej w 2023 r.?

Jak zauważa ekspert EDP Energia Polska koszt zakupu instalacji o mocy 49,6 kWp to około 135 000,00 zł netto. Przy założonym zużyciu energii oraz jej produkcji inwestycja ma szansę zwrócić się w ciągu 4 lat i 3 miesięcy, zakładając wzrost cen energii na poziomie 10 proc. w skali roku.

 

Płatności w modelu transakcyjnym mogą być realizowane zarówno gotówkowo, jak i w systemie ratalnym. Obsługę finansową inwestycji zapewnia EDP bez udziału zewnętrznych instytucji finansowych. Weryfikacja kredytowa jest szybka i niesformalizowana. 

Z kolei ekspert Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy Esoleo zauważa że wysokość inwestycji w rolniczą farmę fotowoltaiczną uzależniona jest od dotacji i ulg, po jakie sięgnie rolnik.

Zakładając, że zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw rolnych zwykle wynosi 15-20 MWh rocznie, szacunkowy koszt instalacji o mocy 20 kWp będzie wahał się od 71 tys. do ok. 91 tys. zł. Oczywiście istnieją różne programy dofinansowań, więc suma ta może ostatecznie okazać się niższa - podsumowuje Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy Esoleo.

Jak szybko zwróci się inwestycja w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

Pamiętajmy, że rolnicy mają możliwość skorzystania z rządowych programów dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnictwa, np. z programów Agroenergia czy Energia dla Wsi.

- Inną atrakcyjną opcją jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym, która przysługuje na zakup instalacji fotowoltaicznej, wykorzystywanej na cele produkcyjne. Pozwala ona odliczyć łącznie 25% wydatków na zakupioną instalację, co pozwoli uniknąć płacenia podatku rolnego nawet przez kilka lat. Zatem biorąc pod uwagę przytoczony wcześniej przykład instalacji oraz uwzględniając ulgę od podatku rolnego, okres zwrotu takiej inwestycji wynosi ok. 5,5 roku – podsumowuje ekspert Esoleo.