Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli we wrześniu 2022 r. plany wyłączenia "pierwotnej biomasy drzewnej" z unijnych celów w zakresie energii odnawialnej, argumentując, że Europa musi odtworzyć swoje biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla w walce ze zmianami klimatu.

To wzbudziło niepokój wśród wielu krajów członkowskich UE, które popierają luźniejszą definicję biomasy drzewnej, pozwalającą m.in. im na podejmowanie decyzji o określenie jakiego rodzaju drewno można zaliczyć do biomasy drzewnej w oparciu o lokalne uwarunkowania.

- W kwestii biomasy państwa członkowskie były generalnie niechętne propozycji Parlamentu w sprawie definicji "pierwotnej biomasy drzewnej" - powiedział urzędnik instytucji UE znający przebieg dyskusji.

Zamiast tego, kraje UE zaproponowały ograniczenie definicji pierwotnej biomasy drzewnej do "wysokiej jakości drewna okrągłego", zgodnie z "zasadą kaskadową", która przydziela biomasę w pierwszej kolejności produktom drewnopochodnym, o najwyższej wartości ekonomicznej.

Państwa członkowskie jasno stwierdziły, że nowa definicja "pierwotnej biomasy drzewnej" według propozycji PE jest nie do przyjęcia - czytamy w dokumencie szwedzkiej prezydencji w Radzie UE, reprezentującej w negocjacjach 27 państw członkowskich bloku.

Sprzeciw wobec ograniczenia wykorzystywania biomasy leśnej w produkcji

Trójstronne rozmowy między Komisją Europejską, Radą i Parlamentem zostały wznowione we wtorek (14 lutego br.), ale szybko zakończyły się impasem z powodu utrzymujących się nieporozumień dotyczących definicji biomasy.

Komisja szukała porozumienia między definicją "'pierwotnej biomasy drzewnej forsowanej przez członków Parlamentu UE a definicją "wysokiej jakości drewna okrągłego" promowanego przez Radę UE.

Zgodnie z zaproponowaną kompromisową propozycją "drewno okrągłe klasy przemysłowej" i "gruboziarniste szczątki drzewne" zostałyby wyłączone z unijnych celów w zakresie zielonej energii i nie byłyby już promowane jako "odnawialne".

Zasadniczo pierwszy z nich (drewno okrągłe klasy przemysłowej) pozwoliłoby uniknąć wykorzystania drewna okrągłego o jakości przemysłowej, a drugi (gruboziarniste szczątki drzewne) miałoby znaczenie dla pokrycia pozostałości, które powinny pozostać w lesie ze względu na różnorodność biologiczną

Rada odmówiła jednak pracy nad tymi definicjami, odsyłając negocjatorów do rewizji definicji , aby wypracować wspólne stanowisko

Bioenergy Europe, grupa branżowa, pochwaliła szwedzką prezydencję za "wyraźne podtrzymanie sprzeciwu Rady" wobec "stronniczej i nieproduktywnej definicji "pierwotnej biomasy drzewnej" zaproponowanej przez Parlament.

Ta propozycja, w obecnym kształcie, skomplikowałaby zgodność prawną, zwiększyła obciążenia administracyjne i nie przyniosła żadnych dodatkowych korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego podzielamy i wspieramy obawy Rady - powiedziała Irene di Padua, dyrektor ds. polityki w Bioenergy Europe.

Jednak Inni uczestnicy byli mniej zadowoleni z wyniku rozmów i negocjacji.

Propozycja Szwecji wydaje się być zaprojektowana tak, aby zapewnić kontynuację biznesu jak zwykle - skomentowały leśne organizacje pozarządowe w dokumencie informacyjnym wydanym przed rozmowami.