Podstawowym warunkiem opłacalności inwestowania w fotowoltaikę jest bieżące zużycie prądu. Jeżeli rachunki miesięczne za prąd wynoszą ok.150 zł to istnieją ekonomiczne przesłanki, aby taki system zainstalować w swoim domu.

- W Foton Technik naszą rozmowę z klientem rozpoczynamy od ustalenia, czy instalacja fotowoltaiczna jest mu potrzebna i na jakie oszczędności może liczyć inwestując w system PV. Chodzi o to, aby w przypadku kredytowania systemu miesięczny koszt nie przekraczał dotychczas opłacanego rachunku za prąd. Sam rachunek zaś zostaje obniżony do minimum, czyli do tzw. opłat stałych – mówi Błażej Fiecek, członek zarządu ds. finansów Foton Technik, Grupa innogy.

Jak dużo zużywasz energii elektrycznej?

Zakładając, że rachunek za prąd wynosi miesięcznie ok. 200 zł to jest równoznaczne z rocznym zużyciem energii elektrycznej na poziomie 3,5-4 MWh. Żeby ograniczyć rachunek do minimum, należy zamontować instalację o mocy ok. 4 kWp na dachu. Jednak, żeby mieć pewność, co do wielkości systemu konieczny jest audyt specjalisty.

Ceny instalacji zależą od wielu czynników. Sam koszt różni się w zależności od wielkości instalacji, jakości komponentów i usług dodatkowych, jakie daje dostawca, dlatego najlepiej skonsultować się z firmą, w której doradca osobiście przyjedzie na miejsce i zweryfikuje potrzeby danego obiektu.

- Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej i programy dofinansowań to czas zwrotu z inwestycji nie powinien przekroczyć 6 lat – dodaje Błażej Fiecek z Foton Technik, Grupa innogy.

Z dofinansowaniem inwestycja w fotowoltaikę zwróci się szybciej

Dzięki dotacji z programu „Mój prąd” zmniejszamy swój wkład finansowy w system PV o 5000 zł. Program „Mój prąd” przysługuje wszystkim prosumentom, którzy będą mieli nową instalację od 2 kWp do 10 kWp mocy. Warto zauważyć, że ten program polega na dofinansowaniu maksymalnie połowy inwestycji, lecz nie przekracza kwoty 5000 zł. Program jest przeznaczony dla zainstalowanych systemów PV, które zostały podłączone od sieci. Co ciekawe skorzystanie z programu nie wyklucza prosumenta z ubiegania się o dofinansowania i pożyczki z innych programów.

Nowa edycja programu „Czyste powietrze”, która ruszyła w maju tego roku daje beneficjentom możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Maksymalna wysokość dotacji z programu „Czyste powietrze” to 30 tys. zł w podstawowej wersji dofinansowania. W planach jest także wersja rozszerzona dla mniej zamożnych osób, która ma wynosić aż 37 tys. zł

Łączenie usług to przyszłość rynku

Foton Technik buduje ekosystem usług „FotonTechnik Comfort Home”. W ramach, którego firma będzie oferować K produkty, które poprawiają komfort korzystania z energii i ciepła w domu. Już dzisiaj klienci Foton Technik posiadający już na swoim dachu system PV mogą zakupić pompę ciepła. Pompa ciepła to innowacyjny sposób dostarczania do domu ciepła i ciepłej wody użytkowej.

- Pompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną tworzy kompleksowe rozwiązanie. Właśnie tak działamy w Foton Technik – kompleksowo. Pomagamy klientowi na każdym etapie inwestycji i instalacji. Począwszy od zaprojektowania systemu, poprzez instalacje, aż po obsługę poinstalacyjną. Wprowadzamy na rynek nowe pojęcie w branży energetycznej - „Comfort Home”, które pozwoli na szersze spojrzenie na usługi Foton Technik. Dziś nowoczesny i wygodny dom to nie tylko nowiki technologiczne i zielona energia z modułów fotowoltaicznych. Comfort Home to pojęcie, które określa nowoczesne, zielone domy, świadomych i niezależnych energetycznie rodzin – dodaje Daniel Moczulski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Foton Technik, Grupa innogy.