• Przepisy prawa budowlanego pozwalają nawet montować fotowoltaikę na gruncie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki. To daje podstawę prawną umożliwiającą montowanie fotowoltaiki na gruncie w bliskiej odległości od sąsiadującej działki.
  • Jednak warto sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który może dokładnie określaj jak blisko może być położony obiekt budowlany, w tym i instalacja fotowoltaiczna od granicy działki na danym terenie.
  • Należy też dodatkowo pamiętać również o tzw. prawie sąsiedzkim, czyli zapisach kodeksu cywilnego, które nakazują korzystania z własnej nieruchomości zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Warto spytać o zgodę sąsiada zanim postawimy fotowoltaikę na gruncie blisko jego ogrodzenia.
  • O ile na własnej działce można poradzić sobie z problemem zacienienia instalacji fotowoltaicznej położonej na gruncie, to w przypadku sąsiadującej działki (której nie jesteśmy właścicielem) sytuacja może się bardzo skomplikować.
  • Dlatego też eksperci proponują, aby minimalna odległość fotowoltaiki od granicy była nie mniejsza niż 4 m, o ile pozwala na to MPZP.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszcza  sytuowanie budynku, z zastrzeleniem § 271 ust. 12 pkt 1 owego rozporządzenia, w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej, lecz nie mniejszej niż 1,5 m.

To daje podstawę prawną umożliwiającą montowanie fotowoltaiki na gruncie w bliskiej odległości od sąsiadującej działki.

Jednak ten przepis reguluje tylko odległość między mieszkalnymi obiektami budowlanymi a granicą działki. Nie odnosi się on bezpośrednio do instalacji fotowoltaicznych, które nie są przecież zdefiniowane jako budynki w prawie budowlanym

Zanim zamontujesz fotowoltaikę blisko działki sprawdź MPZP

Minimalna odległość gruntowej instalacji fotowoltaicznej od granicy działki nie jest wprost regulowana przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które najczęściej jest stosowane w podobnych przypadkach, nie reguluje usytuowania takich konstrukcji, jak instalacja fotowoltaiczna.

Warto  jeszcze zajrzeć do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w gminie i oczywiście pamiętać o prawie sąsiedzkim.

Ta minimalna odległość instalacji fotowoltaicznej od granicy działki może być właśnie dokładnie określona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą twojej działki.

Co więcej MPZP może określić, że taka minimalna odległość musi być większa niż 1,5 metra.

Przy stawianiu fotowoltaiki na gruncie pamiętaj o prawie sąsiedzkim

Należy też dodatkowo pamiętać również o tzw. prawie sąsiedzkim, czyli zapisach kodeksu cywilnego, które nakazują korzystania z własnej nieruchomości zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Mówimy tu o sytuacji, gdy chcemy postawić fotowoltaikę na gruncie blisko granicy działki i ogrodzenia naszego sąsiada. Niekoniecznie może mu się spodobać fakt, że stawiamy fotowoltaikę na gruncie tak blisko jego posesji.

Jesteśmy zobowiązani do powstrzymywania się od działań, które zakłócałyby ponad przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Dlatego też większość firm wprowadza niepisaną wewnętrzną zasadę że przy stawianiu instalacji fotowoltaicznej na gruncie zachować te minimalnie 4 metry od granicy działki sąsiada.

Ma to ochronić inwestora przed potencjalnymi roszczeniami lub protestami sąsiednich właścicieli działek, mogących zahamować realizację inwestycji w fotowoltaikę.

Przy montażu instalacji fotowoltaicznej, położonej na gruncie warto też wrócić uwagę na inne praktyczne aspekty wpływające na jej efektywną pracę.

Problem z zacieniem instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie

O ile na własnej działce można poradzić sobie z problemem zacienienia instalacji fotowoltaicznej położonej na gruncie, to w przypadku sąsiadującej działki (której nie jesteśmy właścicielem) sytuacja może się bardzo skomplikować.

Pamiętajmy że jeżeli zamontujemy fotowoltaikę na gruncie bardzo blisko granicy działki to nasz sąsiad w przyszłości może zasadzić na swojej działce drzewa i krzewy, które będą rzucały cień na panele, co będzie miało  wpływ na efektywność produkcji energii eklektycznej.

 Warto więc rozważyć kwestie praktyczne, w tym ewentualne zacienienie instalacji przez zabudowania  lub drzewa, które istnieją lub mogą być zasadzone lub zbudowane na sąsiednich działkach w niedalekiej przyszłości.

Niestety koszty przeniesienia instalacji lub ewentualnych sporów sądowych w takich przypadkach mogą istotnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę na gruncie,

Warto więc wziąć pod uwagę, że jeżeli posadowimy instalację fotowoltaiczną blisko granicy drugiej działki, nieprzychylny naszej inwestycji sąsiad ma prawo np. posadzić drzewa na terenie swojej tak, że mogą one skutecznie zacienić gruntowe panele fotowoltaiczne.