Pomimo, że obserwujemy chwilowy spadek cen węgla opałowego na wolnym rynku materiałów opałowych to koszt zakupu tony ekogroszku nadal oscyluje w granicy ponad 3-3,5 tys. zł. To wciąż wysokie bardzo duże .

Wysokie koszty cen węgla opałowego spowodowały że właściciele lepiej docieplonych i nowo wybudowanych domów decydują się na wybór powietrznych pomp ciepła. Jednak coraz więcej osób posiadających już istniejące instalacje grzewcze i starsze domy także podejmuje decyzję o inwestycje w w powietrzną pompę ciepła.

Czy rzeczywiście są one tak bezawaryjne i bezobsługowe w przypadku podłączania ich do istniejących instalacji Centralnego Ogrzewania (C.O.)?

Nie tylko błędy montażowe prowadzą do nieprawidłowej pracy pomp ciepła

Oczywiście aby pompy ciepła służyły jak najdłużej konieczny jest odpowiedni montaż, wykonany przez doświadczonych instalatorów. Skorzystanie z ich usług daje większą pewność, iż proces instalacji przebiegł poprawnie. Złe ustawienia urządzenia mogą powodować, iż będzie ono pracować nieefektywnie. To są podstawy, które zapewnią nam bezawaryjną pracę pomp ciepła.

– Montażem pomp ciepła i odpowiednim ustawieniem parametrów urządzenia zajmują się doświadczeni instalatorzy. Istotna jest praktyka, a także wsparcie merytoryczne inżynierów i konstruktorów producenta. Niestety na rynku pracują także osoby, które nie posiadają odpowiedniego doświadczenia. I choć pozornie skorzystanie z ich usług może być tańsze, w dłuższej perspektywie klient może wiele stracić. Pompę ciepła, tak samo jak każde inne urządzenie, można uszkodzić. Na awaryjność wpływa nieprawidłowo wykonana instalacja i niepoprawnie ustawione parametry. Fuszerka może skutkować szybszym zużywaniem się urządzenia, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego uszkodzenia – mówi Paweł Poruszek, prezes zarządu Euros Energy.

Jednak co gdy pompa ciepła zaczyna nieprawidłowo pracować? Na awaryjność pomp ciepła ma wiele czynników.  Szczególnie, gdy instalatorzy modernizują już istniejącą instalację C.O.

- Do głównych przyczyn nieprawidłowej pracy pompy ciepła z pewnością można zaliczyć zlekceważenie wymogów dotyczących jakości wody w instalacji grzewczej. Instalacje nierzadko bywają napełniane nieuzdatnioną wodą ze studni, której własności fizykochemiczne bywają zwykle dalekie od ideału - podkreśla Kamil Szczelina, specjalista ds. pomp ciepła Hewalex. - Inną kwestią jest również montaż pomp ciepła w leciwych i mocno zanieczyszczonych instalacjach, które bez odpowiedniego przygotowania nie nadają się do pracy z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi. Efektem tych nieprawidłowości może być znaczne ograniczenie przepływu przez skraplacz pompy ciepła, skrajnie prowadzące do jego uszkodzenia, a także obniżenie żywotności wszystkich pomp obiegowych znajdujących się w instalacji centralnego ogrzewania - zauważa ekspert Hewalex.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu pompy ciepła?

Na co zwrócić uwagę podczas instalacji? A także wtedy, gdy system już funkcjonuje? Analizy Euros Energy wskazują, że najczęściej dochodzi do nieprawidłowości przy odbiorze ciepła z pompy. Odpowiednie wykonanie instalacji i ustawienie parametrów mają kluczowe znaczenie, szczególnie w okresie zimowym.

– Dobry przepływ gwarantuje poprawne warunki pracy urządzania przy jej oszranianiu zimą. To bardzo ważne, ponieważ nieefektywny defrost może doprowadzić nawet do zniszczenia pompy. Minimalne zużycie energii i dłuższą żywotność pompy gwarantują prosta instalacja ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami, na których są jedynie rotametry, i odpowiednia średnica na dojściu do rozdzielaczy – dodaje ekspert z Euros Energy.

A jakie są najczęstsze objawy źle działającej pompy ciepła? To przede wszystkim nieregularna praca urządzenia, która skutkuje licznymi przerwami w pracy. Kolejnym, ważnym elementem, jest zadbanie o dobre ustawienia parametrów. Nieprawidłowe mogą doprowadzić do nieefektywnej pracy pompy ciepła i wzrostu kosztów ogrzewania domu.

Co może zrobić właściciel, aby uniknąć awaryjności pompy ciepła?

Prawidłowy montaż pompy ciepła to jedno. Liczy się także jak właściciel pompy ciepła dba o swoją instalację grzewczą. Ekspert firmy Hewalex zwraca uwagę na dwa najważniejsze aspekty użytkowania pomp ciepła.  Pierwszym z nich jest czystość parownika znajdującego się w jednostce zewnętrznej pompy ciepła.

- Urządzenia zlokalizowane w pobliżu pylących drzew, czy też w sąsiedztwie zabudowań ogrzewanych kotłami stałopalnymi wymagają zdecydowanie większej uwagi. Drugim aspektem jest ogólnie pojęta czystość instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności stan filtra, który powinien znajdować się bezpośrednio przed skraplaczem pompy ciepła. Instalacje modernizowane, tym bardziej pracujące niegdyś w układach otwartych, powinny zostać wyposażone w magnetyczne separatory zanieczyszczeń - podkreśla - Kamil Szczelina, specjalista ds. pomp ciepła Hewalex.

Jak częste powinny być przeglądy powietrznej pompy ciepła?

Badanie przeprowadzone przez firmę Heat Decor jako „tajemniczy klient” i kontakt z kilkunastoma firmami wykonującymi montaż i przeglądy pomp ciepła, pozwoliło na sprawdzenie jak obecnie wygląda sytuacja na rynku.

Aktualnie średni koszt przeglądu pompy ciepła wynosi ponad 500-600 zł, a do tej sumy należy doliczyć koszt dojazdu do klienta. W wyniku wzrostu cen paliwa jest to czynnik, który powinno się brać pod uwagę.

Choć roczna kwota nie stanowi na ogół wyzwania dla domowego budżetu, to 5 – 6 tys. zł w ciągu 10 lat użytkowania zmienia postać rzeczy. To wszystko przy założeniu, że koszty nie ulegną zmianie. Czas oczekiwania na fachowców zaczyna się od 2 tygodni.

- W tej kwestii nie ma reguły. Ważnym jest, by regularnie, przynamniej raz do roku, zadbać o czystość parownika oraz filtra znajdującego się przed skraplaczem pompy ciepła. W przypadku pomp ciepła Hewalex serii Pcco, dzięki autorskiemu systemowi zdalnego nadzoru Ekontrol, użytkownik pompy ciepła z wyprzedzeniem jest informowany o konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych, ze wskazaniem konkretnego zakresu - podkreśla Kamil Szczelina, specjalista ds. pomp ciepła Hewalex. 

Czy coroczny przegląd pom ciepła jest obowiązkowy?

Fachowcy zwracają uwagę, że przegląd pompy ciepła jest konieczny, aby urządzenie oraz cały system działały prawidłowo. Warunkiem utrzymania gwarancji na pompę ciepła jest wykonanie przeglądu całej instalacji raz w roku.

Przeważnie okres gwarancji wynosi 24 miesiące od pierwszego uruchomienia, przy czym nie może ono nastąpić w okresie dłuższym niż 30 miesięcy od zakupu. Każdy producent ma odrębną politykę względem gwarancji i w związku z tym okresy gwarancji mogą się różnić. Co więcej, są producenci, którzy udzielają gwarancji na pompę ciepła i dodatkowo oddzielnej gwarancji na sprężarkę.

Firmy mają również indywidualne podejście w kwestii przeprowadzania przeglądów. Niektóre z nich dopuszczają wyłącznie korzystanie ze swoich punktów serwisowych, a inne z usług zewnętrznych firm, z którymi mają podpisane stosowne umowy. Co ważne, gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych takich jak: anody, bezpieczniki, żarówki, uszczelki oraz uszkodzeń mechanicznych.