Efekty powszechnej fali renowacji to nie tylko zmniejszone zapotrzebowanie na energię, nowe miejsca pracy czy poprawa jakości powietrza, lecz także możliwości znacznie efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędności dla inwestorów.

Gdy w docieplonym domu zainstalujemy OZE, uzyskamy nadwyżkę energii, która pozwoli nam przejechać aż 48 tys. kilometrów rocznie samochodem elektrycznym.

Odnawialne źródła. energii a efektywność energetyczna budynków

W nowym budownictwie coraz częściej stosuje się rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii: począwszy od paneli solarnych i fotowoltaicznych, poprzez pompy ciepła, po energię wiatrową.

Kluczem do maksymalnego wykorzystania potencjału tych rozwiązań w nowych budynkach jest ocieplenie ich odpowiednim materiałem izolacyjnym wysokiej jakości. Zmniejszone zapotrzebowanie na energię w wyniku odpowiedniej izolacji, pozwoli na efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Nowe budynki coraz częściej spełniają wymagania odpowiadające Warunkom technicznym na rok 2021. Umożliwia to nie tylko na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, lecz także obniża koszty eksploatacji oraz samej inwestycji.

Dociepl budynek, a oszczędzisz więcej

Jak duże oszczędności energii można osiągnąć dzięki dociepleniu budynku, pokazują to analizy wyników doboru mocy powietrznej pompy ciepła i instalacji PV, na potrzeby energetyczne niewielkiego budynku jednorodzinnego. Jego powierzchnia ogrzewana wynosi 90 m2 i zbadano jego efektywność zarówno przed termomodernizacją, jak i po. 

Wielkości Jednostka Przed termomodernizacją Po termomodernizacji WT2021
Obliczeniowa moc pompy ciepła na cele c.o. kW 17,6 6,4
Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania – Ekco kWh/m2/rok 96.4 20
Energia elektryczna końcowa do ogrzewania (zużywana przez pompę ciepła) kWh/rok 10990 2280
Energia elektryczna zużywana na potrzeby AGD kWh/rok 2500 2500
Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej kWp 14,6 5,4
Powierzchnia modułów PV m2 78,6 29,1
Moc obliczeniowa pompy ciepła wynika z zapotrzebowania na cele c.o. budynku, a do obliczeń wielkości instalacji PV przyjęto dodatkowo roczne zapotrzebowanie na urządzenia AGD wynoszące 2500 kWh/rok. Moc i powierzchnię paneli PV oszacowano w taki sposób, aby energia elektryczna z nich wytworzona, zbilansowała roczne zapotrzebowanie przez pompę ciepła na cele c.o. i roczną ilość energii (2500 kWh) na potrzeby AGD.

– Dzięki poprawnej kolejności prac termomodernizacyjnych (najpierw ocieplenie ścian i dachu, potem wymiana źródła ciepła), zapotrzebowanie na energię na cele grzewcze zmniejszyło się blisko pięciokrotnie. Takie działanie pozwala także trzykrotnie zmniejszyć moc eksploatacji np. pompy ciepła i zapotrzebowanie na energię elektryczną z zamontowanych na dachu paneli fotowoltaicznych. To z kolei przekłada się na niższe koszty inwestycji, jak i na szybszy czas jej zwrotu. Dodatkowo, w przypadku wielu inwestorów, daje to możliwość samodzielnego inwestowania w odnawialne źródła energii, niezależnie od programów finansowych wspierających rozwój OZE, takich jak np. „Mój Prąd”  – analizuje wyniki Agnieszka Stawiarska, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego z Rockwool Polska.

Docieplanie przegród zewnętrznych budynku i wymiana okien przyczyniają się nie tylko do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię grzewczą, ale również do prawie trzykrotnego zmniejszenia mocy („wielkości”) urządzeń grzewczych.

W przypadku rozwiązania hybrydowego, jakim jest połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, docieplony budynek potrzebuje kilkukrotnie mniejszej mocy grzewczej, a więc również mniejszej powierzchni zajmowanej przez moduły instalacji fotowoltaicznej. Co za tym idzie, staje się to bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Z termomodernizacją to możliwe! 

Różnica w konsumowanej rocznie energii elektrycznej, w analizowanych wyżej wariantach budynku, wynosi około 8700 kWh. Jeśli tę nadwyżkę wyprodukowanej energii przeznaczymy np. na doładowanie samochodu elektrycznego, to w ciągu roku taki pojazd mógłby przejechać około 48 000 km. Pozwoliłoby to objechać cały obwód kuli ziemskiej albo ponad 13 razy pokonać całkowitą długość granicy Polski!

Istotnym założeniem jest tutaj instalacja w budynku po dociepleniu prawie 80 m2 modułów PV, czyli takiej wielkości, która dla wariantu przed dociepleniem wystarczyłaby tylko na potrzeby grzewcze c.o. pompy ciepła i urządzeń AGD. W przypadku wariantu budynku po dociepleniu, montaż instalacji PV o mocy znamionowej 10 kWp, oprócz potrzeb c.o. i urządzeń AGD, pozwoliłby na produkowanie nadmiaru energii elektrycznej wynoszącego rocznie 4700 kWh.

Taka nadwyżka pozwoliłaby na podgrzanie c.w.u. (około 2800 kWh/rok) dla czteroosobowej rodziny lub doładowanie samochodu elektrycznego pozwalającego przejechać rocznie kolejne 26 tys. km. W takim przypadku nasz dom jednorodzinny, oprócz domu samowystarczalnego energetycznie, mógłby stać się również naszą „stacją benzynową”.

Wielowymiarowe korzyści z termomodernizacji

Wprowadzona na szeroką skalę kompleksowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Polsce nie tylko rozwiązuje ważne i aktualne problemy społeczne, takie jak smog i ubóstwo energetyczne, lecz także przyczynia się do wypełnienia istotnych unijnych zobowiązań.

Istotne jest również to, że kompleksowa termomodernizacja budynków daje także solidne podstawy do transformacji energetycznej w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii, ułatwiających integrację budynków z odnawialnymi źródłami energii.

Aby tak się stało, musi być ona przeprowadzana w sposób kompleksowy, ale również we właściwej kolejności – rozpoczynając od ocieplenia ścian i dachu, a następnie wymieniając system grzewczy.

Sprzedajesz lub planujesz kupić materiały budowlane? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!