O tym jak bardzo opłacalny jest zwrot podatku rolnego w ramach rolniczej ulgi inwestycyjnej jest kwestią indywidualną.

Dopiero po przeprowadzeniu konkretnych obliczeń można sprawdzić, o jakiej uldze inwestycyjnej można myśleć, gdyż jej wysokość jest uzależniona od wielkości areału, czy też jakości gleb gospodarstwa rolnego. Wpływa to też na czas w jakim rolnik może uzyskać zwrot środków wydanych na inwestycję fotowoltaiczną.

Generalnie, im większe gospodarstwo i wyższa klasa gruntów rolnych, tym szybciej można skorzystać z ulgi inwestycyjnej i zmaksymalizować zyski z inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Kto i na jakich zasadach może ubiegać o zwrot podatku rolnego?

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, każdemu podatnikowi rolnemu, zarówno rozliczającego się na zasadach ryczałtu, jak i czynnego VAT-u, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu zakupu urządzeń i instalacji wytwarzających energię z naturalnych źródeł takich, jak np. słońce.

Oznacza to, że rolnik może uzyskać ulgę inwestycyjną w wysokości 25 proc., którą można odliczyć (na podstawie decyzji wydanej przez stosowny urząd) od podatku rolnego na instalację fotowoltaiczną.

– Ulga przysługuje każdemu podatnikowi rolnemu, co oznacza, że również tym, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu. Aby zostać beneficjentem ulgi, można być osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną. Należy zwrócić uwagę, że niewykorzystana kwota ulgi, jaka przysługuje podatnikowi, przechodzi na jego następców – wskazuje Beata Zabłocka, dyrektorka ds. klientów biznesowych w Sunday Polska.

Ulga inwestycyjna nie przysługuje na mocy prawa. Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie. Decyzja o przyznanie ulgi inwestycyjnej może zostać wydana przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Ponadto odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe wyłącznie po zakończeniu inwestycji – podkreśla ekspertka Sunday Polska.

Należy pamiętać też, że zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Na jak duży zwrot podatku można liczyć z rolniczej ulgi inwestycyjnej?

Jeżeli rolnik płaci rocznie np. 500 zł podatku rolnego od gruntów i postanowił zainwestować w instalację fotowoltaiczną 50 000 zł, to teoretycznie powinien otrzymać 25 proc. zwrot z ulgi inwestycyjnej, czyli 12 500 zł.

Jednak po złożeniu dokumentów w stosownym urzędzie, otrzymał ulgę inwestycyjną tylko na kwotę 7.500 zł, zwalniającą go z płacenia podatku rolnego przez 15 lat. Dlaczego?

Otóż, jeżeli rocznie płaci 500 zł podatku rolnego, to po 15 latach może maksymalnie odliczyć 500 zł x 15 lat = 7 500 zł, a nie 12 500 zł. Różnica czyli 5 000 zł nie może być odliczona przy opłacie podatku w wysokości 500 zł.

Jednak sytuacja bardziej się komplikuje, gdy rolnik chce skorzystać z ulgi inwestycyjnej, w ramach której zamierza odliczyć podatek rolny oraz z dofinansowania Agroenergia.

Czy można łączyć dotację Agroenergii z rolniczą ulgą inwestycyjną?

Jak podkreśla ekspertka Sunday Polska łączenie dotacji z ulgą inwestycyjną jest skomplikowane i niejednoznaczne.

Czy rolnik, który korzysta z Agroenergii może skorzystać z ulgi w podatku rolnym? Moim zdaniem tak (chociaż opinie są różne). Zawsze jednak powtarzam, iż do wyliczenia ulgi w podatku rolnym należy wziąć pod uwagę jedynie te koszty, które nie były wykorzystane do wyliczenia dofinansowania w ramach Agroenergii – podkreśla Beata Zabłocka, dyrektorka ds. klientów biznesowych w Sunday Polska.

Intensywność dofinansowana w ramach programu Agroenergia 

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż (zł)
10 < kW ≤ 30 Do 20% 15 000 
30< kW ≤ 50 Do 13% 25 000

Przykład – kwota dofinansowania dla pojedynczej instalacji 20 kW:

  • Koszt instalacji: 85 000 zł brutto (wliczony podatek VAT 23%)
  • Koszt netto wynosi: 85 000 zł / 1.23 = 65 105,69 zł netto
  • Koszt kwalifikowany wynosi: 65 105 zł

Kwota dofinansowania: 65 105 x 0,2 = 13 021 zł (kwota jest mniejsza niż 15 000 zł). Wykorzystano wszystkie koszty do wyliczenia dofinansowania w ramach Agroenergii. W związku z tym nie ma możliwości skorzystania z ulgi w podatku rolnym.

Gdyby instalacja była droższa i do osiągnięcia maksymalnych poziomów dofinansowania (15 000 lub 25 000 zł w zależności od mocy instalacji) nie potrzeba było wykorzystać wszystkich kosztów netto za instalację to wówczas mogą one posłużyć do wyliczenia ulgi w podatku rolnym.

– W praktyce jednak instalacje fotowoltaiczne Sunday Polska nie są aż tak drogie, więc można powiedzieć, że nie ma możliwości skorzystania z ulgi w podatku rolnym – zaznacza Beata Zabłocka, dyrektorka ds. klientów biznesowych w Sunday Polska.

Jak dodaje, rolnicy, którzy płacą jednocześnie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L) i są właścicielami domu mieszkalnego mogą ubiegać się o ulgę w podatku z tytułu zakupu instalacji fotowoltaicznej (nie mylić z ulgą w podatku rolnym).

– W takim przypadku kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania w ramach Agroenergii – podsumowuje Beata Zabłocka z Sunday Polska.