Rolnik, dzięki inwestycji w instalacje fotowoltaiczną, może zaoszczędzić od kilkuset do ponad 20 tys. zł. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak dużo zużywa energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym. Ma to oczywiście też ogromny wpływ na szybkość zwrotu inwestycji w "farmę" fotowoltaiczną. 

W przypadku średniego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie rolnym i samym zużycia prądu na poziomie 500 zł miesięcznie, (6 tys. zł rocznie), instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 9,92 kWp pozwoli zaoszczędzić miesięcznie nawet do 400 zł. Rachunek za prąd wraz z instalacją wyniesie ok. 690 zł rocznie. Szacowany koszt takiej instalacji to ponad 41 tys. zł. Jeżeli rolnik zdecyduje się na większą instalacji o mocy 49 kWp, cena za 1 kWP waha się w przedziale 3,4-3,9 tys. zł netto.

Fotowoltaika z dotacją lub ulgą czy pożyczką?

Jednakże szybkość zwrotu w instalację fotowoltaiczną zależy też od ulg i dotacji, po które może sięgnąć każdy rolnik.  

- Rolnicy są wyjątkową grupą prosumentów. Z jednej strony potrzebują do swojej pracy dużych zasobów energii, z drugiej strony mają większe możliwości obniżenia kosztów samej instalacji. Ulgi i pożyczki, z których może skorzystać rolnik mają znaczny wpływ na koszt instalacji i skrócenie czasu zwrotu takiej inwestycji. Szacuje się, że instalacja wielkopowierzchniowa powinna uzyskać pozytywny wynik nie dalej niż w 10 roku. Czas ten można skrócić wykorzystując dostępne ulgi podatkowe - podkreśla Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

- Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający podatek VAT, mogą odliczyć instalację od podatku, co oznacza, że już na etapie zakupu jest ona tańsza o 23%. Ponadto rolnicy mogą odliczyć, aż 25% wartości instalacji od podatku rolniczego, który opłacają do gminy. Istnieje szereg niskooprocentowanych kredytów czy pożyczek, jak ta będąca dostępna w ramach programu „Czyste Powietrze”, która jest w stanie skrócić czas zwrotu instalacji w system PV. Rolnicy, którzy skorzystają z pożyczki w ramach tego programu mogą sfinansować do 100% kosztów instalacji - dodaje Skorupa.

Pamiętajmy, że nie możemy jednocześnie ubiegać się o dotację z 2 różnych programów oferujących dotacje bezzwrotne lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Przy doborze programu dotującego inwestycje istotna jest także moc instalacji. Rolnik chcący zainwestować w panele fotowoltaiczne, powinien też pamiętać, że bezzwrotna, jak i zwrotna forma dofinansowania w ramach programu „Agroenergia” wymaga inwestycji w zakup i montaż instalacji, która rocznie wyprodukuje minimalnie 10 MW na rok, czyli instalacja powinna mieć moc wynoszącą ok. 10 kWp. Należy pamiętać, że gdy rolnik ubiega się o dotację z programu „Mój Prąd”, to wyprodukowana moc nie może przekroczyć 10 MW/rok. Dofinansowanie z powyższego programu obejmuje do 50% kosztów instalacji, ale wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Oznacza to, że z tego programu najlepiej finansować mniejsze instalacje, których koszt nie przekracza 20 tys. zł.

Z kolei nabór do programu „Agroenergia” ruszy dopiero w pierwszej połowie 2020 i nie wiemy jeszcze na jakich, nowych, zasadach będzie on uruchomiony. Warto więc poczekać na możliwość skorzystania z „Agroenergii”, gdyż w poprzednim naborze rolnicy mogli się ubiegać o dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji sięgającej do 40% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, ale nie przekraczających 800 tys. zł. 

Jednak co zrobić, gdy wszystkie bezzwrotne formy wsparcia zostały przez rolnika wykorzystane, albo co gorsza większa pula środków z programów takich jak "Argroenergia" czy "Mój Prąd" już się skończyła?

- W przypadku, gdy w danym regionie zielone kredyty nie są dostępne, w Foton Technik oferujemy pełen wachlarz rozwiązań leasingowych od różnych instytucji finansowych. Jest zatem kilka sposobów na pozyskanie dofinansowania przez rolników na instalacje fotowoltaiczne, dlatego warto wcześniej sprawdzić, jakie są dostępne w danym regionie. Prowadzone programy finansowania często dedykowane są rolnikom z danego województwa - podsumowuje prezes zarządu Foton Technik, grupy innogy.