Chcesz zainwestować w pompę ciepła ale wiesz który rodzaj dofinansowania sprawdzi się w twoim przypadku? Okazuje się, że nie zawsze możesz sięgnąć po dane dofinansowanie ze względu na wymagania jakie trzeba spełnić.

W przypadku programu Moje Ciepło wymagane jest nie tylko aby dom, w który będzie ogrzewać pompa, był nowy ale też wykazywał obniżone zużycie energii np., na ogrzewanie. Sprawdź jakie programy są w zasięgu twoich możliwości. 

Czyste Powierzę z Plusem na pompę ciepła

Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania jest program Czyste Powietrze, czyli rządowa inicjatywa, której celem jest zmniejszenie lub likwidacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach programu możesz otrzymać dofinansowanie m.in. na montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, czy też zakup i instalację odnawialnych źródeł ciepła, takich jak kolektory słoneczne i instalacja fotowoltaiczna.

Program ten skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli wybudowanych domów oraz wyodrębnionych lokali w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej.

Dofinansowanie przyznawane jest tylko na przedsięwzięcia rozpoczęte i zakończone, nie obejmuje budynków nowo budowanych. Przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, które ogrzewane są kotłami na paliwo stałe tzw. kopciuchami.

Od lipca bieżącego roku ruszył kolejny program – Czyste Powietrze Plus, który w praktyce jest tym samym programem, co Czyste Powietrze, a różni się tylko sposobem dofinansowania. Nowe zasady mają znacząco skrócić czas oczekiwania na dotację na wymianę źródła ciepła.

Część dotacji wypłacana będzie przed rozpoczęciem remontu. Przedpłata wyniesie do 50% maksymalnej kwoty dotacji. W programie podwyższona została również wysokość dofinansowania, nawet do 90% kosztu inwestycji. Maksymalna kwota, którą można otrzymać w ramach programu została zwiększona do 79000 zł.  

Przy czym kwotę w wysokości 47000 zł będą mogli otrzymać wnioskodawcy, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego wynosi 1564 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2189 zł.

Najwyższym poziomem dofinansowania, czyli 79000 zł, objęte będą rodziny o niskich dochodach, gdzie średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski do programu można składać od 15 lipca 2022 r., w ten sam sposób jak w przypadku programu Czyste Powietrze – przez internet za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie NFOŚiGW, w urzędzie lub w banku. Czyste Powietrze Plus jest przeznaczony wyłącznie dla nowych osób starających się o dofinansowanie, czyli takich, które wcześniej nie korzystały z programu Czyste Powietrze. Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Moje Ciepło z dofinansowaniem do 21 tys. zł do pompy ciepła

Kolejna możliwość otrzymania dotacji to program Moje Ciepło 2022, którego celem jest przekonanie właścicieli nowych domów jednorodzinnych do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą ekologicznego rozwiązania, jakim jest pompa ciepła.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli nowo budowanych domów. Definicja nowego budynku w tym programie oznacza taki, w przypadku którego nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW).

Warto dodać, że przewidziano również wsparcie dla nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy – warunkiem jest, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Beneficjentem musi być osoba, która wskazana jest w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy.  

Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie może przekraczać 63 kWh/m2rok (jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu).

Wsparcie będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji, stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła. Wnioski przyjmowane są od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku. Więcej informacji dotyczących programu znajdziesz na stronie: www.mojecieplo.gov.pl

Dofinansowanie na pompę ciepła ze Stop Smog

Obok programów Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło 2022 istnieje również program Stop Smog, w którym można uzyskać dofinansowanie na wymianę lub likwidację przestarzałych źródeł ciepła. W programie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, których nieruchomości położone są na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Przewidziane jest do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Program został zainaugurowany w 2019 roku i ma potrwać do 2024 roku.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

Innymi możliwościami pozyskania dofinansowania i zmniejszenia kosztów wymiany źródła ciepła są programy gminne oraz miejskie obowiązujące w danym regionie. O dostępność regionalnych programów dofinansowania do pomp ciepła w roku 2022 warto zapytać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.