Dzierżawa jest formą umowy wzajemnej, która podlega prawu cywilnemu. Wydzierżawiający regularnie otrzymuje określony czynsz, a dzierżawca użytkuje dzierżawione grunty zgodnie z przepisami, przez określony czas.

Dzięki dzierżawie, właściciele gruntów otrzymują dodatkowy przychód, który może być pobierany przez wiele lat bez większego zaangażowania własnego.

Dlaczego warto rozważyć dzierżawę nieużywanych gruntów?

Dzierżawa przynosi określone korzyści zarówno dla dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego. Jest to rodzaj umowy, która obu stronom zapewnia wieloletni, gwarantowany zysk. Warunki umowy są precyzyjne, jasne i czytelne.

Dla wydzierżawiającego, to przede wszystkim stały przychód, który pochodzi z przyjaznych dla środowiska farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz brak jakiegokolwiek ryzyka i kosztów.

Do minimum ograniczony jest czas, jaki trzeba poświęcić na kwestie związane z dzierżawą. Jednocześnie pozwala to przyczynić się do zapewnienia ekologicznych źródeł energii dla najbliższej okolicy.

Bywa, że teren, którym dysponują właściciele ziemi, jest na tyle duży, że nie jest w pełni zagospodarowany. Coraz więcej rolników, właścicieli ziemi i właścicieli firm, które posiadają własne grunty, decyduje się na ich wydzierżawienie. Wydzierżawienie niezagospodarowanego gruntu pozwala na pozyskiwanie dużych środków finansowych, w dłuższym okresie czasu, przy minimalnym zaangażowaniu wydzierżawiającego. – mówi Monika Kowaluk, starszy kierownik ds. rozwoju Projektów, VSB Energie Odnawialne Polska.

Jakie wymagania powinna spełniać działka pod większe inwestycje OZE?

Dzierżawiona działka powinna spełniać poniższe wymagania:

  • do dzierżawy kwalifikują się działki o powierzchni od 30 ha;
  • Obszar ten może składać się z działek niegraniczących bezpośrednio ze sobą;
  • kwalifikują się tylko działki o klasie gruntu IV, V i VI;
  • na terenie działki nie powinny znajdować się żadne obiekty zacieniające jej powierzchnię jak wysokie budynki czy drzewa;
  • istnieje możliwość analizy terenu pod farmę wiatrową; warunkiem jest minimalna odległość 700 m od zabudowań.

Jeśli masz wątpliwości, czy twoja działka nadaje się do wykorzystania pod farmę fotowoltaiczną lub wiatrową, możesz zwrócić się do eksperta z dziedziny odnawialnych źródeł energii, aby przeprowadził analizę jej przydatności.