Inwestycja w przydomową instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci OSD zmienia status jej właściciela w relacjach z dostawcą energii. Przestaje on być tylko zależnym nabywcą prądu, a zostaje prosumentem, czyli osobą zarówno produkującą, jak i konsumującą energię.

Jednak trzeba spełnić kilka ważnych formalności, aby móc zacząć montować lub użytkować fotowoltaikę na dachu.

Kiedy instalacja fotowoltaiczna jest zgodna z prawem budowlanym?

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu nie wymaga w większości przypadków pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Panele stojące na gruncie, o ile nie mają fundamentów, również nie wymagają pozwoleń.

Jednak znowelizowane Prawo Budowlane znosząc obowiązek zgłoszenia budowy instalacji fotowoltaicznej do stosownego urzędu, wprowadziła nowy obowiązek wobec części inwestorów. Dotyczy on przydomowych instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej sięgającej powyżej 6,5 kWp.

Zgodnie z art.29 pkt 4 ust. 3, ppkt c, Ustawa o prawie budowlanym wprowadza dla urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kWp obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jej zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń.

Dodatkowo Ustawa o prawie budowlanym wskazuje że inwestor po zakończeniu inwestycji fotowoltaicznej ma obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 (Prawo Budowlane) o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Co więcej organy te mogą zgłosić zastrzeżenia w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego, w tym wypadku instalacji fotowoltaicznej z projektem budowlanym. Jeżeli nie zrobią tego w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

To nie jedyny wyjątek, który może wstrzymać użytkowanie przydomowej fotowoltaiki.

W poniższym przypadku, przed rozpoczęciem inwestycji w fotowoltaikę trzeba zdobyć pozwolenie na jej budowę, zgodnie art. 29 ust. 6 znowelizowanej Ustawy o prawie budowlanym.

– Kolejny wyjątek stanowi instalacja stawiana na obszarze „Natura 2000” oraz gdy planowana inwestycja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajduje się obok niego – zwraca uwagę Izabela Agatowska. – Zostając prosumentem, nie trzeba też zmieniać umowy z operatorem, o ile nie ma potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej. Konieczne jest jednak poinformowanie dostawcy prądu o zmianie statusu - podkreśla ekspert Zone Energy.

Bez zgłoszenia przyłączenia nie możesz użytkować fotowoltaiki

Aby dokonać zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie danego operatora. Instalację należy zgłosić co najmniej 30 dni przed jej planowanym podłączeniem do sieci, ponieważ dokładnie tyle czasu ma dostawca, aby wymienić licznik na dwukierunkowy (koszt nowego licznika leży po stronie dostawcy).

Nowy licznik będzie mierzył, ile prądu zostanie pobrane z sieci oraz ile do nie trafi. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się raz lub dwa razy w roku.

Jak wygląda rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym?

Faktura prosumencka różni się od standardowej faktury za prąd. Pierwszą zauważalną zmianą jest brak tabeli z prognozą sprzedaży. Pojawiają się natomiast dwie nowe tabele: zestawienie pobranej i wprowadzonej do sieci energii w trakcie okresu rozliczeniowego (dane z licznika) oraz tabela ze szczegółowymi danymi o energii wprowadzonej oraz odebranej w systemie.

Koszty, jakie ponosi przeciętny prosument, są kosztami stałymi i związana są z opłatą handlową oraz świadczeniem usług dystrybucji przez operatora sieci. Jest to około 100 zł rocznie.

Zorientowanie się w różnych programach, ulgach i niezbędnych formalnościach wymaga trochę zaangażowania i czasu. Warto to jednak zrobić, aby w pełni skorzystać z udogodnień finansowych i obniżyć finalny koszt inwestycji w fotowoltaikę.

Dobrze jest również znać obowiązki wynikające ze statusu prosumenta. Wiedzę można czerpać m.in. z informacji dostępnych online lub skorzystać ze wsparcia i doświadczenia doradców zajmujących się instalacjami PV kompleksowo. Profesjonalne firmy, takie jak Zone Energy, większość formalności przeprowadzają bowiem w imieniu klienta.