Przyczyny związane z wyłączającą się przydomową fotowoltaiką zależą od tego jaki rodzaj inwertera posiadamy.

Na rynku obecnie funkcjonują 2 najbardziej popularne rodzaje inwerterów solarnych:

  • inwertery sieciowe /ON-GRID do działania wymagają podłączenia do sieci energetycznej;
  • inwertery wyspowe / OFF-GRID, które nie potrzebują podłączenia do sieci i nie wysyłają energii do sieci.  Wraz z akumulatorem pozwalają na stworzenie niezależnej mini-elektrowni energetycznej.

W instalacjach fotowoltaicznych typu ON-GRID jesteśmy podłączeni do sieci energetycznej. Nadwyżki wyprodukowanej energii z reguły możemy, jako prosumenci oddać do naszej wybranej sieci energetycznej oraz odebrać w momencie większego zapotrzebowania na prąd, m.in. w okresach jesienno-zimowych. Systemy ON-GRID generuje jednak różne problemy w tym właśnie przykładowe wyłączenie się inwertera podczas pracy instalacji fotowoltaicznej (w godzinach szczytu, gdy napięcie w sieci przekracza dopuszczalne dla inwertera wartości) - podkreśla Bartosz Tschurl, przedstawiciel handlowy marki Volt Polska.

Z czego to wynika?

Trzy główne przyczyny wyłączania się inwertera fotowoltaicznego

Ekspert Volt Polska podaje trzy główne przyczyny związane z wyłączaniem się falownika podczas pracy instalacji fotowoltaicznej:

  • przekroczenie maksymalnej mocy inwertera: Inwerter solarny ma określoną maksymalną moc, którą może dostarczać do sieci elektrycznej. Jeśli wytworzona energia przez panele fotowoltaiczne przekroczy tę wartość, inwerter może się wyłączyć, aby uniknąć przeciążenia.
  •  wysokie napięcie sieciowe: W godzinach szczytu, gdy popyt na energię elektryczną jest największy, napięcie w sieci może wzrosnąć. Jeśli napięcie przekroczy dopuszczalne wartości, inwerter może wyłączyć się w celu ochrony przed uszkodzeniem.
  • awaria sieciowa: Jeśli wystąpi awaria w sieci elektroenergetycznej, inwerter może wykryć to jako nieprawidłowe warunki i automatycznie się wyłączyć, aby zapobiec przesyłaniu energii do uszkodzonej sieci.