Zgodnie z informacjami, do jakich dotarł portal Euractiv, KE w przyszłym tygodniu (18 maja) przedstawi propozycje, obejmujące nowe cele dotyczące energetyki odnawialnej, szybsze zasady wydawania pozwoleń na nowe projekty energetyczne i przedstawi nową strategię na rzecz energii słonecznej.

Propozycje te mają być przedstawione jako część planów UE mających na celu zmniejszenie zależności od rosyjskiej energii po inwazji na Ukrainę.

Przyspieszenie przejścia na energię odnawialną zmniejszy emisje i zależność Europy od importu energii, a także zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom unijnym przystępne ceny energii, wynika z dokumentu, do jakiego dotarł Euractiv.

W związku z pilną potrzebą przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej, należy zwiększyć cel UE w zakresie OZE, napisano. Nowy cel nie został jednak określony.

Komisja już w zeszłym roku zaproponowała podniesienie unijnego celu dotyczącego wykorzystywania energii odnawialnej z obecnych 32 proc. do 40 proc. do 2030 r. Propozycja ta była częścią pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 55 proc. do końca dekady.

Jednak w obliczu wojny w Ukrainie KE rozważa sposoby przyspieszenia realizacji tych planów. W marcu wezwała Parlament Europejski i państwa członkowskie do rozważenia „wyższych lub wcześniejszych celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej”.

Strategia na rzecz energii słonecznej

Wśród nowych wytycznych, które mają zostać przedstawione 18 maja, znajduje się m.in. strategia na rzecz energii słonecznej. Zgodnie z dokumentem, energia słoneczna ma znaczny potencjał, by szybko stać się głównym elementem systemów energetycznych i grzewczych w Europie, co pomogłoby Unii osiągnąć cele klimatyczne i zmniejszyć jej zależność od Rosji.

W projekcie strategii określono czteropunktową mapę drogową mającą na celu zwiększenie wykorzystania energii słonecznej przez obywateli i przemysł.

Jednym z elementów tej strategii jest europejska inicjatywa na rzecz dachów słonecznych, której pełne wdrożenie przyniosłoby w pierwszym roku 17 TWh energii elektrycznej – o 17 proc. więcej niż przewidują obecne prognozy. Do 2025 r. wygenerowałoby 42 TWh dodatkowej energii elektrycznej, wynika z dokumentu.

W ramach inicjatywy zaproponowano połączenie wykorzystania energii słonecznej z remontami dachów, zainstalowanie paneli słonecznych we wszystkich budynkach publicznych nadających się do tego do 2025 r. oraz utworzenie do 2025 r. co najmniej jednej wspólnoty bazującej na energii odnawialnej w każdej gminie liczącej co najmniej 10 tys. mieszkańców.

Komisja rozważa też wprowadzenie obowiązku instalacji paneli słonecznych na dachach wszystkich nowych budynków i ograniczenie do trzech miesięcy procedury wydawania pozwoleń na instalację paneli na dachach budynków już istniejących.

Wydawanie pozwoleń

„Okresy oczekiwania i procedury administracyjne są niepotrzebnie uciążliwe i różnią się w zależności od kraju UE, a władze często nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby skutecznie reagować na wnioski o pozwolenia”, powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor stowarzyszenia SolarPower Europe w rozmowie z Euractiv.

Dlatego UE przygotowuje się do przedstawienia nowych wytycznych dotyczących wydawania pozwoleń, a także wniosku, którego celem będzie większa pewność dla inwestorów.

Zgodnie z dokumentem, kraje UE będą musiały zadbać o to, by procedury wydawania pozwoleń były uznawane za nadrzędny interes publiczny. Dotyczy to planowania, budowy i eksploatacji elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, magazynowania i przyłączeń sieciowych.

Kredyt Inwestycyjny – sprawdź ofertę Credit Agricole

KE wzywa także do wprowadzenia ścisłych limitów czasowych dla procedur wydawania pozwoleń. Np. procedury wydawania pozwoleń dotyczące nowych projektów w zakresie energetyki odnawialnej nie powinny przekraczać jednego roku.

Źródło: Euractiv.pl