Udział energii odnawialnej w sektorze transportu utrzymuje się na poziomie 7 proc., skarży się Komisja Europejska w artykule na temat nowego celu klimatycznego na 2030 r. Jeśli UE chce zwiększyć swój cel redukcji gazów cieplarnianych z 40 do 55 proc., sektor transportu nie powinien być z tego wyłączony.

Dlatego do 2030 r., co najmniej 24 proc. energii w sektorze transportu nie powinno już składać się z paliw kopalnych. Komisja Europejska stawia na silniki elektryczne, biopaliwa drugiej generacji wytwarzane z odpadów oraz technologię wodorową. Z drugiej strony chciałaby do minimum ograniczyć udział biodiesla i bioetanolu w uprawnej biomasie, ponieważ nie widzi w tym żadnego pozytywnego wkładu w ochronę klimatu.

Między innymi Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Biopaliwowego (VDB) sprzeciwia się tej ocenie. Według stowarzyszenia, zwiększenie teraz celów klimatycznych i wyeliminowanie biopaliw, jako decydującego rozwiązania pokazuje koncepcyjne słabości Komisji Europejskiej, Zdaniem VDB, sama elektromobilność nie wystarczy, dlatego też biodiesel i bioetanol powinny być częścią przyjaznego dla klimatu miksu energetycznego..

- Obecnie biodiesel i bioetanol są praktycznie jedyną alternatywą dla paliw kopalnych w ruchu drogowym. Biopaliwa z uprawianej biomasy mogą zaoszczędzić około 60 mln ton CO2 do 2030 r. - podkreśliło VDB.