Możliwość magazynowania nadwyżek prądu wyprodukowanego z instalacji fotowoltaicznej we własnym zakresie jest równoznaczna z uniezależnieniem się od systemu opustów, który może być bardzo niekorzystny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznej, szczególnie w gospodarstwie rolnym.

Jednak żeby zrozumieć, w jakiej sytuacji system opustów nie jest opłacalny, trzeba opisać jak on działa.

System opustów w Polsce

Zgodnie z ustawą o OZE tylko mikroinstalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW może być objęta systemem opustów.

Po roku sprzedawca energii zobowiązany jest wykonać rozliczenie energii oddanej  do sieci oraz pobranej. Za każdy 1 kWh energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej do sieci energetycznej, możemy odebrać 0,8 kWh (dla instalacji do 10 kWp) oraz odpowiednio 0,7 kWh (dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp). Różnica w ilości energii wprowadzonej i odebranej to koszt magazynowania energii przez energetykę, którym oczywiście my jesteśmy obciążeni. 

Jeśli więc chcemy skorzystać z wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej, którą wcześniej odprowadziliśmy do sieci w ramach bilansowania opustu to stracimy odpowiednio 20% wyprodukowanej przez nas energii (w instalacjach PV o mocy do 10 kW) lub 30% (w instalacjach o mocy od 10 kW do 50 kW). Kiedy system opustów będzie działał na niekorzyść właściciela instalacji fotowoltaicznej?

Kiedy system opustów będzie dla nas niekorzystny?

System opustów będzie niekorzystny dla właściciela instalacji fotowoltaicznej w sytuacji, gdy większość (nadwyżki) energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w dzień zostanie przesłana do sieci energetycznej. Oznacza to, że wyprodukowany prąd nie został przez nas (nasze urządzenia) wykorzystany tylko w większości przesłany do dystrybutora energii elektrycznej.

Jeszcze większe straty osiągniemy, kiedy pod wieczór i/lub w nocy nasza instalacja fotowoltaiczna przestaje produkować prąd, którego właśnie wieczorem nasze urządzenia potrzebują, gdyż się włączają.

W takiej sytuacji musimy znowu odebrać od operatora wcześniej wyprodukowaną nadwyżkę prądu, ale niestety ze znaczącą stratą sięgającą nawet 30% wyprodukowanej przez nas wcześniej energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującym systemem opustów. 

Powyższe problemy mogą odczuć np. właściciele krów mlecznych,  produkujących mleko pod wieczór, gdy jest zwiększone zapotrzebowanie na prąd do pozyskania i schłodzenia mleka, a instalacja fotolotniczna nie jest już w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Pozostaje wtedy magazynowa nadwyżkę wyprodukowanego prądu we własnym zakresie.

Magazynuj energię elektryczną we własnym zakresie

Firma NRG wprowadziła na rynek produkt, który pozwala na zmagazynowanie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w czasie nadwyżki produkcji i wykorzystywanie go w dowolnym momencie. 

Prywatne magazyny energii to bez wątpienia liczne korzyści dla konsumenta (możliwość praktycznie nieograniczonego korzystania z energii pozyskanej dzięki pracy instalacji fotowoltaicznej, również wtedy gdy instalacja nie pracuje, możliwość lepszego i bardziej efektywnego zagospodarowania nadwyżek energii, niezależność od operatora energetycznego, zwiększona troska o środowisko, itp.).

Globalne doświadczenia pokazują, że rozwiązania tego typu, czyli rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii, stanowią niejako kolejną fazę rozwoju OZE, stanowiąc istotny element systemu energetycznego kraju. 

Co w zestawie akumulatorowym i ile to kosztuje?

Technologia wykorzystywana w magazynach energii firmy NRG pozwala zarówno na wykorzystanie magazynów w nowoprojektowanych instalacjach, jak ich przyłączenie do już działających paneli fotowoltaicznych.

Źródło NRG Project
Źródło NRG Project

Najczęściej sprzedawane magazyny energii czy też akumulatory wyróżnia pojemność 5 kWh lub 10 kWh.

W skład zestawu magazynującego energię elektryczną, a opracowanego przez NRG wchodzą:

  • magazyny energii serii BOX100Ah/4,8kWh lub BOX200Ah/9,6kWh, (wymiary 55x70x16 [cm], waga 40/ 80 [kg]);
  •  inwertery NRG INW 100 1kW/3kW/5,5kW (wymiary 55x58x16 [cm], waga 17 [kg]).

- Co do ceny  za komplet czyli inwerter razem z magazynem energii to zaczynają się one od 25 tys. zł wzwyż - podkreśla Krzysztof Zołotucho, ekspert z  firmy NRG Project i podsumowuje: dobór techniczny rozwiązania jest zależny od wielu czynników analogicznie z instalacją paneli i tu konieczna jest przynajmniej rozmowa z klientem, aby zaproponować konkretne rozwiązanie.

Połączyć przyjemne z pożytecznym

Istnieje jeszcze trzecia możliwość, polegająca na podłączeniu naszej instalacji fotowoltaicznej do 2 różnych i niezależnych od siebie źródeł magazynowania energii. Pierwsza to on-grid. Polega ona na podłączeniu naszej instalacji do sieci energetycznej i wykorzystania systemu opustów do magazynowania nadwyżek energii (po mniej opłacalnych kosztach).

Druga to off-grid. Polegająca, w pierwszej kolejności na magazynowaniu nadwyżek energii elektrycznej w naszym prywatnym magazynie energii. Kiedy nasz akumulator zostanie w optymalny sposób napełniony energią, możemy resztę nadwyżki magazynować w sieci energetycznej w oparciu o system opustów.