Jak poinformował Dariusz Wójcik ze spółki Tauron Wytwarzanie, do której należy ESW, oprócz nowego kotła, w stalowowolskiej elektrowni powstanie także nowy układ magazynowania, suszenia i rozdrabniania biomasy.

- Szacujemy, że przy maksymalnym obciążeniu kotła potrzebne będą 22 tony biomasy na godzinę. Jej spalanie będzie odbywać się w postaci pyłu w specjalnych, niskoemisyjnych palnikach pyłowych. To innowacyjne rozwiązanie, a zastosowanie palników tego typu umożliwi również wykorzystanie biogazów czy bioolejów - dodał.

Wójcik podkreślił, że dzięki nowej inwestycji ESW będzie w stanie dodatkowo produkować 140 GWh (gigawatogodzin) rocznie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Projekt "Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli" dofinansowany jest kwotą ok. 40 mln zł z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Elektrownia Stalowa Wola to jedna z pierwszych elektrowni w kraju, które rozpoczęły wdrażanie technologii produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem biomasy. Od 2004 roku energia wytwarzana jest z biomasy pochodzącej z produkcji przemysłu drzewnego i leśnego oraz upraw roślin energetycznych, m.in. wierzby i siana. Spalane są również łuski słonecznika, makuch rzepakowy i pestki owoców.

W skład spółki Tauron Wytwarzanie wchodzi dziewięć zakładów - elektrowni i elektrociepłowni, łącznie zatrudniających ponad 5,4 tys. osób. To elektrownie: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia, Stalowa Wola oraz Elektrociepłownia Katowice i Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała.