Szacuje się, że w Polsce ponad 100 tysięcy użytkowników korzysta z instalacji słonecznych, takich jak np. kolektory.

Rzecznik Funduszu poinformował, że w porównaniu z 2010 rokiem, w 2011 r. produkcja i sprzedaż kolektorów w Polsce wzrosła o ok. 70 proc. - Rynek kolektorów słonecznych, jako jedyny w Polsce segment energetyki odnawialnej, zanotował tak duży wzrost - podkreślił Maziarz.

Wraz ze wzrostem produkcji kolektorów w naszym kraju, powstały nowe zakłady pracy, które zatrudniły dodatkowych pracowników. - Między innymi cztery firmy z tej branży były laureatami projektu GreenEvo, promującego polskie zielone technologie - zauważył Maziarz.

Rzecznik przypomniał, że Fundusz od 2010 roku prowadzi program dopłat do kredytów przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Budżet programu to 450 mln zł. Dofinansowywana jest m.in. instalacja kolektorów słonecznych w celu pozyskania ciepłej wody użytkowej. Beneficjentami programu są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Maziarz ocenił, że dobre przygotowanie Programu, współpraca z bankami, które przyznają kredyty na kolektory słoneczne oraz właściwa organizacja obsługi wniosków skutkuje krótkim czasem między realizacją inwestycji a otrzymaniem przez beneficjenta dopłaty na konto. Średnio trwa to 59 dni.

- Celem programu jest także ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Przewidujemy, że po zakończeniu programu, czyli w 2015 roku taka redukcja wyniesie 65,1 tys. Mg CO2 rocznie - dodał.

NFOŚiGW liczy, że dzięki Programowi w Polsce uda się zainstalować kolektory o powierzchni 420 tys. m kw. na 60-67 tys. budynkach mieszkalnych.