Na świecie zbuduje w tym roku mniej turbin wiatrowych, elektrowni słonecznych i odnawialnych źródeł energii, ponieważ zapotrzebowanie na energię w sektorach handlowym i przemysłowym znacznie spadło, a problemy logistyczne opóźniają wiele projektów.

Według dyrektora IEA, kraje nadal budują nowe turbiny wiatrowe i elektrownie słoneczne, ale w znacznie wolniejszym tempie. Oczekuje się jednak, że wzrost będzie kontynuowany w przyszłym roku, ponieważ wiele projektów zostanie uruchomionych później w Internecie, a do tej pory oczekuje się, że polityka podtrzymująca OZE będzie kontynuowana.

Według raportu IEA na temat rozwoju rynku rynków odnawialnych, światowa produkcja energii odnawialnej wzrośnie w tym roku o 167 GW (gigawatów). To około 13 procent mniej niż w 2019 roku. Spadek tempa wzrostu odzwierciedla opóźnienia w działalności budowlanej, przerwy w łańcuchu dostaw, wytyczne dotyczące dystansu społecznego, a także pojawiające się problemy z finansowaniem.

Pomimo spowolnienia tempa wzrostu globalna zdolność produkcji energii odnawialnej wzrośnie o 6 procent w 2020 r. W przyszłym roku oczekuje się powrotu wzrostu do poziomów z 2019 r. Mówi się też o częściowym uruchomieniu dwóch dużych elektrowni wodnych w Chinach, co znacznie wesprze ten wzrost.

Mimo ożywienia wzrost latach 2020 i 2021 r. ma być o 10 procent niższy niż IEA przewidywana przed wybuchem koronawirusa. Firma twierdzi, że prawie wszystkie rozwinięte rynki są dotknięte korektami w dół, z wyjątkiem USA, gdzie inwestorzy spieszą się z realizacją projektów przed wygaśnięciem ulg podatkowych.

Systemy słoneczne odpowiadają za ponad połowę prognozowanej ekspansji energii odnawialnej w latach 2020 r. I 2021 r., ale ich wzrost spadnie ze 110 GW w 2019 r. do ponad 90 GW w 2020 r. Oczekuje się, że duże projekty związane z energią słoneczną odzyskają tempo realizacji w 2021 r.

Opóźnienia w uruchomieniu z powodu kryzysu związanego z Covid 19 również znacznie spowolniły tempo wzrostu liczby turbin wiatrowych na lądzie, co można jednak w dużej mierze zrekompensować w 2021 r. Jet to możliwe dzięki temu, że większość projektów jest już finansowana w trakcie budowy. Istnieje jednak duża niepewność, co do projektów, których finansowanie należy zabezpieczyć w tym roku a inwestycję uruchomić w przyszłym roku.

Oczekuje się, że wpływ kryzysu na wykorzystanie morskiej energii wiatrowej w latach 2020-2021 będzie ograniczony, ponieważ projekty offshore trwają dłużej niż projekty na lądzie.

Według IEA, priorytetem powinny być sektory, które oferują wczesne tworzenie miejsc pracy i działalność gospodarczą, a jednocześnie rozwijają bardziej wydajne i odporne systemy energetyczne oraz ograniczają emisje. Obejmuje to skupienie się na budynkach i transporcie, co jednocześnie promuje odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

IEA podkreśliła, że ​​spektakularny wzrost i redukcja kosztów instalacji energii odnawialnej w ciągu ostatnich dwóch dekad była sukcesem światowych rynków energii, napędzanym innowacjami technologicznymi i politycznymi. Jednak trwały spadek kosztów nie wystarczy, aby chronić energię odnawialną przed szeregiem problemów, które Covid-19 zaostrzył.

Wpływ pandemii koronawirusa na energię odnawialną wykracza daleko poza sektor energii elektrycznej. Kryzys w Covid 19 radykalnie zmienił globalny kontekst dla biopaliw.

Gwałtowny spadek popytu na benzynę i olej napędowy wpływa również na zużycie biopaliw, co jest spowodowane wytycznymi, które wymagają od dostawców mieszania pewnej ilości biopaliw z paliwami kopalnymi do celów transportu. Oczekuje się, że produkcja biopaliw dla transportu zmniejszy się o 13 procent w 2020 r.

Jeśli popyt na paliwa transportowe powróci w 2021 r., produkcja biopaliw może wrócić wtedy do poziomu z 2019 r., ale i tak byłby on niższy niż w przedpandemicznych  prognozach IEA. Oczekuje się również, że zużycie energii odnawialnej do ogrzewania spadnie w 2020 r. Niedawny spadek cen ropy i gazu wpływa negatywnie na konkurencyjność paliw odnawialnych i technologii dostarczających ciepło.