Dodatek elektryczny wszedł w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Właściciele pomp ciepła, pieców akumulacyjnych, jak i bojlerów elektrycznych, jednym słowem ogrzewania elektrycznego mogą się ubiegać o dodatek elektryczny w wysokości 1 tys. zł lub 1,5 tys. zł. Wnioski  można składać jeszcze do 1 lutego 2023 r.

Ile wynosi dodatek na ogrzanie domu prądem?

Dodatek wynosi:

  • 1000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

 

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny na ogranie domu?

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., gdzie głównym źródłem ogrzewania jest instalacja grzewcza zasilana energią elektryczną np. pompa ciepła.

Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Komu dodatek elektryczny nie przysługuje?

Dodatku elektrycznego nie otrzymają :

  • gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje fotowoltaiczne, a które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła (węgiel, pellet itd.)
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).