Polityka energetyczna Polski do roku 2020 gwarantuje wzrost udziału odnawialnych źródeł energii OZE w finalnym zużyciu o 15 proc. Dodatkowo władze lokalne zapowiadają współpracę i szeroki strumień pieniędzy płynący na ekologiczne inwestycje. Ma to zachęcić do budowania rolniczych biogazowni.

Podstawową i niemalże naturalną grupą inwestorów zainteresowanych budową instalacji biogazowych są rolnicy posiadający naturalny substrat dla biogazowni oraz firmy z branży rolno-spożywczej - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

- Warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z aktywizacji rolników przedsiębiorców, jak również na modernizację gospodarstw rolnych. Nie można zapomnieć o naturalnej ekologicznej utylizacji odpadów rolniczych oraz o zysku, jaki przynosi oddawanie materiału resztkowego z hodowli zwierząt, produkcji roślinnej czy produkcji artykułów spożywczych - mówi Rajmund Reichel z firmy Wolf System, która prowadzi budowę kilku biogazowni na terenie kraju.


Istnieje możliwość dofinansowania takiej inwestycji ze środków krajowych i unijnych. Przede wszystkim są szanse na dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, a także w ramach PROW.