Jak informuje Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo, w Polsce w sezonie 2009/2010 wykorzystano do produkcji bioetenolu 300 tys. t kukurydzy. W nowym sezonie ta liczba ma wzrosnąć do 335 tys. t.

Podobnie wartości te wzrastają w innych krajach, np. w Holandii z 145 tys. t w ubiegłym sezonie do 375 tys. t w nadchodzącym. Wzrasta też wykorzystanie kukurydzy w Rumunii ze 195 tys. t do 205 tys. t, na Słowacji z 280 do 285 tys. t, na Węgrzech z 445 do 465 tys. t, w Austrii z 115 do 135 tys. t, we Francji z 410 do 435 tys. t i w Niemczech z 220 do 225 tys. t. Wielkość ta spada jedynie w Hiszpanii z 500 tys. t w sezonie 2009/2010 do 415 tys. t w latach 2010/2011.

Produkcja bioetanolu znacznie wzrasta w wyniku prowadzonej polityki, która ma na celu zwiększenie domieszki bioetanolu w benzynie.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych