Zgodnie z założeniami, tamtejsze Ministerstwo Przemysłu dedykowałoby do 5 mln t biodiesla, które dostarczyłyby instalacje zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. Dekret w tej sprawie może zostać opublikowany w dzienniku urzędowym w ciągu najbliższych tygodni.


Według APPA, Hiszpania zaimportowała około 437 tys. ton biodiesla z Argentyny w 2010 roku, co stanowi około jednej trzeciej całego wolumenu eksportu z tego kraju. Hiszpański sektor biopaliw podkreśla, że w Argentynie obowiązują inne warunki podatkowe, które wspomagają eksport tj. stawka eksportowa na biodiesel wynosi 20 proc., podczas gdy dla oleju sojowego wynosi 32 proc.