Leasing może okazać się dla rolnika dogodnym i tańszym (niż tradycyjne pożyczki) sposobem na pozyskanie środków finansowych na realizację lub dokończenie inwestycji, np. farmy fotowoltaicznej, ale nie tylko.

Co ciekawe, po te narzędzie finansowania może sięgnąć nie tylko rolnik rozliczający się na zasadach czynnego VAT-u, lecz także rolnik indywidualny. Jakie rodzaje leasingu są dostępne na rynku i po które rozwiązanie najlepiej sięgnąć?

Jak słusznie zauważa Marcin Sobański, ekspert firmy Foton Technik, leasing operacyjny i pożyczka leasingowa to dwa narzędzia o różnej charakterystyce, choć cele, które dzięki nim chcemy realizować, są podobne.

– Zarówno leasing operacyjny, jak i pożyczka leasingowa pozwalają pozyskać środki na sfinansowanie wybranej przez klienta inwestycji w dany środek trwały oraz doprowadzić do osiągnięcia określonych korzyści księgowo-podatkowych. Wybór, z którego narzędzia finansowania skorzystać, jest podyktowany odpowiedzią na pytanie, czego potrzebuje i oczekuje klient – precyzuje ekspert Foton Technik.

Przewaga pożyczki leasingowej nad leasingiem operacyjnym

Rolnik, który sięgnie po pożyczkę leasingową, może liczyć na zwrot całego podatku VAT. Co więcej, daje ona możliwość pozyskania ulgi z podatku rolnego i nie zamyka drogi do skorzystania z dofinansowania z programu AgroEnergia.

Pożyczka leasingowa umożliwia rolnikowi powiększenie majątku gospodarstwa rolnego poprzez wprowadzenie zakupionej instalacji fotowoltaicznej do ewidencji środków trwałych gospodarstwa. Jak zauważa ekspert Foton Technik, ma to ogromne znaczenie, kiedy rolnik chce przystąpić do konkursu lub przetargu rządowego albo zdobyć dofinansowanie, gdzie posiadanie na własność instalacji fotowoltaicznej jest jednym z podstawowych warunków niezbędnych do wzięcia w nich udziału.

– Tych możliwości nie da rolnikowi leasing operacyjny, ponieważ właścicielem finansowanych środków trwałych przez okres trwania leasingu będzie firma leasingowa i to ona będzie oficjalnie widniała jako nabywca na fakturze VAT – zauważa Marcin Sobański. – Klient w przypadku leasingu operacyjnego będzie otrzymywał faktury VAT, ale na poszczególne opłaty związane z usługą leasingu, a nie na sam sprzęt. Dopiero rata końcowa, tzw. „wykup lub wartość resztowa”, spowoduje przeniesienie własności, jaką jest np. farma fotowoltaiczna, na rolnika.

Leasing operacyjny to narzędzie stworzone z myślą o tych przedsiębiorcach, których wydatki związane z prowadzoną działalnością wliczają się w koszt uzyskania przychodu i w ten sposób rozkładają go na długi okres. Zakup środka trwałego, czyli w tym wypadku naszej instalacji fotowoltaicznej, nie podlega możliwości uzyskania dotacji np. z programu AgroEnergia, gdyż wymagane jest okazanie faktury VAT za zakupiony sprzęt.

Zakup instalacji fotowoltaicznej bez wkładu własnego w leasingu

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy są klientami Foton Technik, mogą skorzystać z opcji wybudowania instalacji fotowoltaicznej bez konieczności wniesienia własnego wkładu finansowego.

– Warto wspomnieć, iż istnieje wariant, w którym podatek VAT może być klientowi sfinansowany do trzeciej raty pożyczki. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza rata pożyczki jest płatna w miesiącu następującym po miesiącu zakończenia montażu, a VAT płacony dopiero w trzeciej racie, to środki na płatność tej trzeciej raty będą w całości sfinansowane ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego, a nie z budżetu naszego klienta – zauważa Marcin Sobański.

Przy jednoczesnym zeroprocentowym wkładzie własnym przeprowadzenie inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej od podpisania umowy do momentu zakończenia jej montażu i wymiany licznika na dwukierunkowy nie będzie wymagało wtedy od rolnika zaangażowania środków własnych.

Jedyną opłatą, jaką musi on ponieść, jest zaliczka, która przy zeroprocentowym wkładzie własnym zostanie mu zwrócona po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej. W sytuacji, gdy rolnik jednak zdecyduje się na dobrowolną wpłatę wkładu własnego, następuje pomniejszenie kwoty pożyczki leasingowej o wielkość wkładu w porozumieniu z firmą leasingową.

Pamiętajmy, że pierwszą ratę pożyczki leasingowej czy leasingu operacyjnego rolnik zapłaci w miesiącu następującym po zakończonym montażu, czyli w momencie, gdy licznik energii elektrycznej zostanie wymieniony przez operatora na dwukierunkowy.