Celem sygnatariuszy jest powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie rozwój przedsięwzięć OZE, w tym budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, należących do KOWR. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje OZE.

Jak mówił w czasie uroczystości podpisania listu szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, dziś światowe trendy polegają na odchodzeniu od energii, której wytwarzaniu towarzyszy duża ilość CO2. Jak dodał, "jest też duży problem ze zdobyciem pieniędzy na inwestycje w energię produkowaną z węgla, musimy więc rozwijać nowoczesne technologie".

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że za pomocą takich umów struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce zmienia się bez napięć. - Rozwój fotowoltaiki na terenach wiejskich ma szczególne uzasadnienie. Jest to energia czysta, zielona, odnawialna i nie degradująca środowiska i nie generująca konfliktów społecznych - zaznaczył.

Ardanowski dodał, że fotowoltaika na terenach wiejskich, gdzie najczęściej występują deficyty energii ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Stabilizuje pracę sieci i zmniejsza koszty przesyłu, to też dodatkowe źródła dochodu dla obszarów wiejskich - wymieniał.

Wiceminister energii Tadeusz Skobel oceniał, że współpraca spółek energetycznych oraz przemysłu i rolnictwa w tworzeniu źródeł odnawialnych powinna przynieść liczne wielostronne korzyści. "Wśród najważniejszych z nich wyróżnić można zapewnienie długoterminowych dostaw energii elektrycznej z OZE po przewidywalnych cenach, rozwój terenów wiejskich, czy też poprawę wizerunku z uwagi na wykorzystanie energii z OZE do procesów produkcyjnych. Ponadto dla spółek energetycznych jest to również nowy obszar, który z uwagi na ogromny potencjał może stać się istotnym elementem ich działalności" - mówił Skobel.

Jak podkreślał, "mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo". - Rozwijamy ten sektor zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje - powiedział wiceminister.

- W zasobie rolnym KOWR jest 1,5 mln hektarów. Trzeba dokonać ich gruntownej inwentaryzacji i selekcji, bo nie wszystkie grunty będą się nadawać pod farmy fotowoltaiczne, a jest jeszcze kwestia przyłączenia. (...) Szczegóły będą opracowane w zespołach projektowych - powiedział dziennikarzom wiceprezes Enei Jarosław Ołowski.

Kilka dni temu Enea poinformowała o planach budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach kopalni Bogdanka. Ołowski nie wykluczył kolejnych tego typu projektów. Przypomniał, że grupa do końca roku chce przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju, której celem będzie rozwój OZE. Jak powiedział, spółka planuje m.in. budowę elektrowni szczytowo-pompowych, które pełniłyby funkcję magazynów energii.

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie przekroczyła 1 GW. Według stanu na 1 października 2019 r. wynosiła 1007,2 MW. Oznacza to wzrost o 158 proc. rok do roku i o 7 proc. w okresie wrzesień-październik 2019 r.