- Jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą wiatraków, to jest ona przedmiotem w tej chwili prac jeszcze na poziomie rządowym, ponieważ jeszcze są poprawki o charakterze technicznym. Jutro też jest w porządku obrad - powiedział rzecznik rządu.

- Czy jutro będzie przyjęta przez radę ministrów? - zapytał dziennikarz .

- Nie wiem, ponieważ posiedzenie rządu odbywa się jutro, natomiast generalnie wolą jest to, by ten projekt trafił do parlamentu i tam uzyskał - bądź nie uzyskał, ale liczę na to, że uzyskał - poparcie - odparł rzecznik.

Müller przyznał, że obecnie nie jest to "najbardziej priorytetowy" projekt ustawy, ponieważ w tej chwili kluczowe jest przede wszystkim zabezpieczenie, jeżeli chodzi o dostawy węgla czy dostawy gazu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w ubiegłym tygodniu, że głównym założeniem projektu jest to, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

- Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. zasadą 10H (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej) - wyjaśniono.

Zaznaczono, że - utrzymana zostaje podstawowa minimalna odległość elektrowni wiatrowej - odległość nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H.

Jednocześnie MPZP - będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej minimalnej odległości bezpieczeństwa.

- Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych będzie weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji - napisano.

Projekt przewiduje dodatkowe prawa w zakresie konsultacji mieszkańców gmin podczas dyskusji publicznych. -W tym celu w przepisach dot. lokowania elektrowni wiatrowych wprowadza się obowiązek dla gminy zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców nad MPZP, w którym przewiduje się granice terenów pod budowę elektrowni wiatrowych oraz rozwiązania dot. lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej - podano.

Wprowadzona ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. tzw. zasada 10H przewiduje obecnie zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody - parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Zakaz działa w dwie strony, ponieważ zakazane jest również wznoszenie budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.