W opinii wiceministra Kasprzaka, dzięki zaproponowanym przez MG rozwiązaniom już w 2020 r. ponad 15,5 proc. energii końcowej w Polsce będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. - Filarami zwiększenia udziału OZE będą systemy wsparcia nowoczesnych technologii, rozwój mikroźródeł oraz efektywne wykorzystanie biomasy - powiedział.

Ważnym elementem projektu jest wprowadzenie tzw. sprzedawcy z urzędu, który będzie zobowiązany do odbioru zielonej energii po ustalonej i waloryzowanej cenie. - System wsparcia dla poszczególnych instalacji będzie obowiązywać przez 15 lat od ich oddania do użytkowania, z wyjątkiem technologii współspalania, które otrzyma jedynie 5-letnią gwarancję pomocy finansowej - powiedział dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej MG Janusz Pilitowski.

Dodał, że nowe przepisy zniosą wsparcie dla zamortyzowanych już instalacji, głównie starych elektrowni wodnych. - Nowością projektowanego systemu promocji OZE są ułatwienia dla podmiotów produkujących energię we własnych mikro- i małych instalacjach - podkreślił dyrektor Pilitowski. W projekcie znalazła się również propozycja cen gwarantowanych oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. - Chcemy również wprowadzić uproszczoną procedurę przyłączania takich instalacji do sieci - zaznaczył.

Istotną częścią projektu są rozwiązania promujące efektywne wykorzystanie biomasy. - Są to m.in. preferencje podatkowe na zakup biomasy oraz małych kotłów do jej spalania - wymienił dyrektor Pilitowski. Dodał, że MG planuje również ograniczyć, a docelowo zlikwidować do 2020 r. wsparcie dla technologii współspalania.

Jak podaje ministerstwo, w trakcie konsultacji projektu odbyło się 8 konferencji uzgodnieniowych z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych, podczas których omówiono ok. 500 uwag zgłoszonych przez te instytucje. Z kolei podczas konsultacji społecznych projektu wzięto pod uwagę blisko 2,5 tys. uwag, które napłynęły od ok. 300 zainteresowanych ustawą inwestorów i stowarzyszeń branżowych.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii wchodzi w skład pakietu ustaw energetycznych (prawo gazowe, prawo energetyczne, ustawa o OZE), które przygotowywane są w Ministerstwie Gospodarki. Po zakończeniu prac nad ustawami cały pakiet trafi pod obrady Komitetu do spraw Europejskich (KSE), Komitetu Stałego Rady Ministrów (KRM) i ostatecznie do zaakceptowania przez Radę Ministrów. Następnie zostanie skierowany do prac parlamentarnych.