KE na początku grudnia zaakceptowała wysokość środków - 2,7 mld euro (ok. 13 mld zł) - dla Małopolski. Trafią one do regionu w ramach: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zwrócili uwagę przedstawiciele urzędu marszałkowskiego podczas środowej konferencji prasowej. W ramach tej puli Małopolska Zachodnia otrzyma prawie 265 mln euro.

- Wcześniej nie mieliśmy tego funduszu. Jest on ważny dla terenów węglowych, pogórniczych - dla Małopolski Zachodniej - powiedziała dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu w małopolskim urzędzie marszałkowskim Joanna Urbanowicz. Jak wyjaśniła, w Małopolsce Zachodniej szczególnie odczuwalne będą skutki transformacji energetycznej i klimatycznej w kierunku uzyskania neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 r. Powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki są silnie uzależnione od starych gałęzi przemysłu.

- Spotykamy się już z mieszkańcami tych powiatów i informujemy o możliwości otrzymania dofinansowań. Jest bardzo duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, szczególnie odnawialnymi źródłami energii - podkreśliła Urbanowicz.

W ramach tego funduszu przewidziane są też m.in. działania edukacyjne, transformacja środków transportu na bardziej ekologiczne, zagospodarowanie terenów i obiektów zdegradowanych.

Środki z dwóch pozostałych funduszy - EFRR i EFS - trafią również na ochronę środowiska, ale i m.in. na wsparcie dla nowo powstałych firm, budowę infrastruktury badawczej dla sektora nauki, remonty szkół, opiekę paliatywną i hospicyjną, rozwój tras rowerowych, aktywizację zawodową, programy zdrowotne.

Trzy lata trwały prace nad kształtem regionalnego programu na lata 2021-2027, umożliwiające wykorzystanie funduszy europejskich w kluczowych dla rozwoju regionu obszarach. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych, osoby prywatne, pracownicy administracji rządowej.

- Jesteśmy teraz w najtrudniejszym okresie, bo zamykamy formalności związane z poprzednią perspektywą na lata 2014-2020, a rozpoczynamy prace nad realizacją perspektywy finansowej 2021-2027" - powiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Jak poinformował, w latach 2014-2020 urząd podpisał ponad 4 tys. 300 umów na kwotę 13 mld zł. "Najbliższe lata będą zbliżone jeśli chodzi o kwoty, statystyki - dodał marszałek zapowiadając, że ponad 400 specjalistów pracuje w urzędzie, aby nowe konkursy mogły być jak najszybciej ogłoszone i zrealizowane.