• Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował doroczny raport dotyczący wytwarzania energii elektrycznej w małych instalacjach OZE.
  • W 2022 roku wszystkie instalacje OZE odpowiadały już za blisko 16 proc. ogółu produkowanej w Polsce energii (na podstawie danych PSE).
  • Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r.
  • Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne nadal produkują najwięcej energii OZE 

W ciągu całego minionego roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, czyli o blisko 90 proc.

 

Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji zwiększyła się o 2327 jednostek, z 1932 do 4259, co oznacza wzrost o 120 proc. Ponad 70 proc. z tego (3056) stanowią instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

W 2022 roku wszystkie instalacje OZE odpowiadały już za blisko 16 proc. ogółu produkowanej w Polsce energii. Źródło: URE
W 2022 roku wszystkie instalacje OZE odpowiadały już za blisko 16 proc. ogółu produkowanej w Polsce energii. Źródło: URE

Znacząco wzrosła również całkowita moc małych instalacji: z 1 GW do ponad 3 GW, a w konsekwencji także ilość wyprodukowanej przez nie energii: z 532 GWh do 6,7 TWh.

Najwięcej energii pochodziło z elektrowni fotowoltaicznych. Wyprodukowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69 proc. całej energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.

Rośnie rola biogazowni i turbin wiatrowych w produkcji energii i ciepła

Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co stanowiło około 20 proc. energii wyprodukowanej przez małe instalacje w 2022 r.

Kolejne miejsca należały do instalacji wiatrowych z ponad 6 proc. udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4 proc.). Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają instalacje biomasowe, które wytworzyły zaledwie 0,11 proc. całej energii pochodzącej z małych instalacji OZE.

Urząd Regulacji Energetyki od 2016 r. opracowuje i publikuje raporty na temat wytwarzania energii w małych instalacjach OZE. W ciągu minionych ośmiu lat liczba wytwórców energii w instalacjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z około 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość produkowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.