Jak będzie rozliczany prąd z fotowoltaiki w systemie opustów w ramach limitów zamrażających stawki cen prądu na 2023 r.? Odpowiedź na to pytane nie jest jednoznaczna po wprowadzeniu przepisów.

Dlatego też spytaliśmy MKiŚ, jak będzie liczone zużycie prądu w domach z fotowoltaiką na starych zasadach (system opustów) w przypadku przekraczania progu zmrażającego ceny prądu 2000 kWh/rok w 2023 r.

W pierwszej kolejności przypomnijmy sobie, jak będzie rozliczana energia w ramach limitów zużycia prądu w 2023 r.

Jak działają progi zamrażające stawki za prąd w 2023 r.?

W ramach już obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, rządzący postanowili wprowadzić wyższe 3 progi zamrażające, poniżej których gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników (gospodarstwa domowe, prowadzące działalność rolną).

Nie zapominajmy że jest też limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r., który będzie obowiązywał wszystkich oprócz rolników, duże rodziny i rodziny, u których przynajmniej 1 członek rodziny ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Jeżeli między 1 październikiem 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca energii elektrycznej zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. spółka energetyczna ma obowiązek przyznać mu upust w wysokości 10% kosztów zużycia energii elektrycznej z okresu październik 2022 rok - grudzień 2023 rok.
W 2023 r. rząd zablokuje więc wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. pod warunkiem że nie przekroczymy progu zamrażającego.

Warto pamiętać że z zamrożenia cen prądu nie będą mogli skorzystać odbiorcy, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich umowy gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Gospodarstwa domowe, nawet po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą 1 kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. jednak nie wyższej niż 0,693 zł/1 kWh. Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie –  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh.

No dobrze, ale co z energią elektryczną która została wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej?

Jak będzie rozliczany prąd z fotowoltaiki w ramach progów zamrażających ceny energii elektrycznej?

W przypadku właścicieli instalacji fotowoltaicznych rozliczających się na nowszych zasadach net-billing sytuacja wydaje się prosta, gdyż nie magazynują oni energii wytworzonej z fotowoltaiki tylko ją odsprzedają, a gdy zabraknie im prądu to odkupują z sieci, więc jak zużyją te 2000 kWh (2600 kWh lub 3000 kWh)/rok to jest jednoznaczne z przekroczeniem progu zamrażającego.

Jednak sytuacja się komplikuje w przypadku właścicieli fotowoltaiki rozliczających prąd w systemie opustów. O czym pisaliśmy w poniższym artykule.

 Zapytaliśmy więc jeszcze raz MKiŚ jeżeli ktoś wyprodukuje np. 4000 kWh/rok prądu z fotowoltaiki i zużyje w ciągu roku 5000 kWh to jest na minusie tylko -1000 kWh i nie przekracza tych 2000 kWh/rok?

Czy też przekracza limit zamrażający jak tylko pobierze prąd z sieci powyżej progu zamrażającego 2000 kWh/rok? (nawet jeżeli jest on zmagazynowany)..

O to odpowiedź jaką otrzymaliśmy.

Zaproponowane w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rozwiązanie jest korzystne dla prosumentów rozliczających się z przedsiębiorstwem energetycznym w systemie opustów (net-metering). Zużycie energii elektrycznej takich odbiorców w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci, tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - odpowiedzieli eksperci MKiŚ.

Zatem jak odpisali nam eksperci MkiŚ odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh rozliczając prąd w ramach systemu opustów z fotowoltaiki. 

Oznacza to, że w systemie opustów prosument najpierw odbiera zmagazynowaną energię elektryczną i to zużycie własnego prądu z fotowoltaiki nie wlicza się do limitów zamrażających ceny prądu. Dopiero gdy prosument zakupi energię elektryczną z sieci z powodu tego że już zbilansował (w całości wykorzystała prąd wyprodukowany przez własną instalację fotowoltaiczną, wtedy każdy zakupiona kWh jest rozliczana w ramach limitów zamrażających ceny prądu.

Pamiętaj o wyłączeniu z korzystania z zamrożenia cen prądu w 2023 r.

Jednak są wyjątki, które wprowadza ustawa zamrażająca stawki cen prądu w 2023 r. dla konsumentów i prosumentów. Z zamrożenia cen prądu będą wyłączeni ci odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich umowy gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Oznacza to. że właściciele instalacji fotowoltaicznych (w systemie net-biling), którzy skorzystali z ofert firm gwarantujących rozliczenie prądu po stałych cenach np. Polenergia 360, Prąd jak Powietrze nie będą mogli skorzystać z progów zamrażających. Oczywiście nie oznacza to, że te oferty zamrażające ceny energii są dla tych prosumentów niekorzystne.