PAP skierowała pytania do resortu rozwoju, pracy i technologii nt. zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii dot. prosumentów.

MRPiT potwierdziło, że obecnie pracuje nad zmianami w systemie prosumenckim, a głównym założeniem zmian jest rozszerzenie statusu prosumenta o mieszkańców budynków wielolokalowych.

W tym przypadku chodzi o prosumenta grupowego, zbiorowego, który mógłby objąć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane pozyskaniem energii z odnawialnych źródeł energii.

"Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że takie zmiany najprawdopodobniej będą wymagać zmian w systemie opustów. Niemniej jednak ze względu na toczące się prace na tę chwilę jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach" - przekazało ministerstwo.

Zgodnie z ustawą o OZE, funkcjonuje system opustów czyli mechanizm, w którym sprzedawca rozlicza prosumenta w stosunku ilościowym 1 do 0,7 energii wprowadzonej do sieci wobec energii pobranej, a w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW prosumenci rozliczani są w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Dzięki noweli ustawy o OZE, od 29 sierpnia 2019 r. rozszerzony został prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji, funkcjonujący od 1 lipca 2016 r. Główna zmiana polegała na tym, że do grupy prosumentów energii odnawialnej dołączyli prosumenci biznesowi.

Resort rozwoju, pracy i technologii dodał, że projekt nowych przepisów dot. prosumentów ma w najbliższych tygodniach trafić do konsultacji publicznych. "Zakładamy, że proponowane przez nas zmiany zostaną wprowadzone do końca drugiego kwartału 2021 r." - poinformowano.

Istotnym elementem pozaustawowym wsparcia prosumentow jest program "Mój prąd", który wystartował w połowie 2019 roku. W grudniu ub.r. NFOŚiGW zamknął przyjmowanie wniosków w ramach programu. W ciągu dwóch edycji złożono 220 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystany został również cały, powiększony budżet programu w wysokości 1,1 mld zł.

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku ma zostać ogłoszony kolejny nabór w programie i oprócz finansowego wsparcia instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych ma obejmować również komponent ładowarek do samochodów elektrycznych, czy systemów zarządzania energią. Wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski informował w mediach, że trzecia edycja programu może ruszyć w drugim półroczu br. i może zostać zastosowany progresywny model finansowania. Oznaczało by on, że decydując się na sam panel PV otrzymalibyśmy mniejsze dofinansowanie niż jeśli połączylibyśmy to np. z ładowarką do samochodu.

Zgodnie z danymi Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec 2020 r. w Polsce funkcjonowało ok. 457 443 mikroinstalacji OZE (o mocy ponad 3 GW), co oznacza wzrost o 28,1 proc. względem końca trzeciego kwartału 2020 r. oraz o 196,2 proc. więcej względem końca 2019 r.