Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest jednym z największych gospodarstw w województwie zachodniopomorskim i w Polsce. Spółdzielnia gospodarując na ponad 13 tys.ha skupia się głównie na hodowli zwierząt, uprawie roślin, a także przetwórstwie wyrobów na gotowe produkty sprzedawane w sklepach firmowych. W ramach unowocześniania swoich gospodarstw wybudowano zbiorniki na gnojowicę, które zostały wykonane przez śląska firmę Wolf System. Agrofirma zainwestowała w zbiorniki żelbetowe.

Podwójnie zbrojona płyta denna, a także ściany oraz słup podtrzymujący zadaszenie konstrukcji zbiornika powodują, że jest on szczelny i niezwykle ekonomiczny.

W 2009 roku Wolf System postawił na terenie naszego gospodarstwa trzy zbiorniki na gnojowicę o średnicy 29m, wysokości 6m i pojemności całkowitej 4 000 m3 każdy.

Dodatkowo w tym roku firma dostarczy kolejne trzy zbiorniki o podobnych parametrach technicznych - mówi Henryk Janiak, Kierownik Inwestycji w Agrofirmie Witkowo.

W sumie koszt 6 zbiorników na gnojowicę wyniesie 3 mln zł. 

Planujemy w przyszłości stworzyć w naszym gospodarstwie biogazownię rolniczą. Zbiorniki mogłyby stanowić jej elementy. Są to jednak tylko plany i czas pokaże czy uda się zrealizować także i to przedsięwzięcie - dodaje Henryk Janiak.

Budowa zbiorników na gnojowicę w Agrofirmie Witkowo wpływa na unowocześnienie infrastruktury rolniczej. Inwestycja pozwoli nie tylko zmodernizować instalację do gromadzenia odchodów zwierząt, ale być może w przyszłości stanie się także podstawą stworzenia rolniczej biogazowni.