- Pomorskie należy do czołówki w kraju pod względem zrealizowanych i realizowanych biogazowni rolniczych - poinformował Andrzej Curkowski z Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.

Zwrócił uwagę, że pod względem liczby projektów będących w trakcie realizacji na pierwszym miejscu w kraju jest woj. wielkopolskie.

Zaznaczył, że Pomorskie i Wielkopolska to są główne regiony, gdzie biogazownie rolnicze powstają. - W innych regionach te liczby są dużo mniejsze - dodał.

O rozwoju biogazowni rolniczych decydują m.in. dostępność surowca, wielkość gospodarstw. - Regiony Polski północnej i zachodniej mają inną strukturę gospodarstw, niż Polska wschodnia i to może być bodźcem rozwoju, bo z większych gospodarstw łatwiej jest pozyskać substraty dla instalacji - dodał.

Działające w Pomorskiem biogazownie o łącznej mocy 5 MW należą do przedsiębiorstwa rolnego Poldanor SA i pracują przy fermach trzody chlewnej. Spółka posiada łącznie 8 biogazowni o łącznej mocy 7,4 MW (3 są w woj. zachodniopomorskim).

Spółka na swojej stronie internetowej informuje, że jako surowiec energetyczny w biogazowniach stosowana jest gnojowica trzody chlewnej wymieszana z komponentami uzupełniającymi (kiszonka kukurydziana oraz produkty i półprodukty produkcji roślinnej i produkcji pasz). Wyprodukowana energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej oraz jest sprzedawana na zewnątrz.

W realizacji biogazowni w województwie głównie w charakterze inwestora uczestniczy także spółka Energa BIO należąca do Grupy Kapitałowej Energa.

Dyrektor Regionalny Energa BIO Sp. z o.o. w Gdańsku Michał Domagalski poinformował PAP, że "spółka w 2012 r. planuje rozpoczęcie budowy biogazowni w Starogardzie Gdańskim o planowanej mocy do 1,7 MW, która wykorzystywać będzie, jako surowiec kiszonkę kukurydzy".

Powiedział, że spółka realizuje projekty biogazowe na bazie spółek celowych tworzonych specjalnie dla takich przedsięwzięć. Udziałowcami w nich mogą być, obok Energa BIO, również partnerzy lokalni. "Energa BIO poszukuje takich podmiotów, w szczególności rolników, którzy mogą być udziałowcem lub właścicielem biogazowni, są gotowi przeznaczyć swoje grunty pod inwestycję, a także pełnić rolę dostawcy substratu" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że zakłady przetwórstwa roślinnego, owocowego, ubojnie czy gorzelnie są idealnym partnerem dla biogazowni, bo mogą też wykorzystać ciepło wytworzone przez biogazownię, co znacznie zwiększa efektywność inwestycji. Powiedział, że Energa BIO współpracuje z rolnikami mającymi gospodarstwa 20-50 hektarowe.

Podkreślił, że "Energa BIO pełni rolę inwestora w takich przedsięwzięciach, przy czym koszt budowy biogazowni o mocy 1 MW szacuje na ok. 15 mln zł". Dodał, że "są inwestorzy, którzy szacują ten koszt na 10-20 mln zł".

Andrzej Curkowski z Instytutu Energetyki Odnawialnej poinformował, że w Polsce realizowanych jest łącznie na różnym etapie ok. 400 projektów biogazowni rolniczych i cały czas następuje wzrost liczby projektów. Zwrócił uwagę, że planowane biogazownie będące w fazie wstępnej nie muszą być zrealizowane.

Tylko w ostatnim okresie przeciwko planom budowy biogazowni protestowali w Pomorskim mieszkańcy m.in. Nożyn (gm. Czarna Dabrówka), Łebcza (gm. Puck), Kleszczewa Kościerskiego (gm. Zblewo). Mieszkańcy obawiają się m.in. wzmożonego ruchu pojazdów oraz nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia środowiska.