Dyrektor Zespołu Elektrowni Dolna Odra Wojciech Dobrak powiedział, że inwestycja była trudna, bo prace odbywały się tylko od kwietnia do października czyli poza sezonem grzewczym tak, by nie było to uciążliwe dla mieszkańców.
    
Nowy kocioł jest w stanie wyprodukować przez rok 440 tys. MWh zielonej energii elektrycznej i 1 900 tys. GJ ciepła. Dzięki zastąpieniu węgla biomasą, elektrownia nie emituje prawie dwutlenku węgla, emisja siarki zmniejszyła się o 69 proc., natomiast pyłów - o 63 proc., dodatkowo ilość odpadów zmalała o 80 proc.

W kotle spalana jest w 80 proc. biomasa leśna, czyli gałęzie, zrębki drewniane czy trociny, pozostałe 20 proc. to biomasa pochodzenia rolniczego, np. wierzba energetyczna czy brykiety ze słomy.

Kocioł wyprodukowała fińska firma Metso. Magazyn, instalacje podające i przygotowujące biomasę, urządzenia pomocnicze i infrastrukturę budowlaną wykonało konsorcjum firm: BMH Technology Oy z Finlandii, Mostostal Zabrze Holding i Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Pierwsze firmy weszły na plac budowy w marcu 2009 r., montaż kotła zaczął się w lipcu 2010 r.

Oddanie do eksploatacji kotła zbiegło się z podwójnym jubileuszem Elektrowni Szczecin: 100-lecia decyzji o jej budowie i 65-lecia przejęcia jej od Rosjan przez władze polskie.

Pieniądze na inwestycje w większości pochodziły ze środków własnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Inwestycja współfinansowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra, w której skład wchodzi Elektrownia Szczecin, jest częścią spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Według informacji spółki udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40 proc., a w rynku dystrybucji energii elektrycznej - ok. 26 proc. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 r. wyniosła ok. 53 TWh netto.