• Radni podjęli takie stanowisko jednogłośnie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
  • W ich opinii decyzja ta powinna być przedmiotem lokalnego referendum.
  • W tej chwili toczy się kilka postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o warunkach zabudowy dotyczących budowy farm fotowoltaicznych na terenie gminy.

Zdaniem radnych problem stanowi nie sama inwestycja, ale fakt zagęszczenia farm, wielkość mocy oraz to, że planowane inwestycje pozbawiają gminę przeszło 140 hektarów pól uprawnych.  stanowiących istotną ekosferę, czy też naturalną otulinę wielu miejscowości. W ich opinii decyzja ta powinna być przedmiotem lokalnego referendum. O sprawie pisze portal terazkrosno.pl.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

"Duże elektrownie zaplanowano w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, na które z pewnością będą oddziaływać. Także istotną kwestią jest to, że na tym etapie nikt nie wie, czy będą musiały powstać sieci przesyłowe, które niestety przy ich budowie trwale zmienią nasze otoczenie oraz pozbawią lub ogranicza prawa do decydowania o swoich gruntach, czy też nieruchomościach naszych mieszkańców. Nie możemy wskazać na naszym terenie potencjalnego odbiorcy lub odbiorców tak dużych mocy wiedząc, że wielkość wytworzonej energii jest związana pogodą, czy też porą roku. Wytworzenie i dostęp do energii jest zatem nieprzewidywalny."

Kilka postępowań w toku

W tej chwili toczy się kilka postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o warunkach zabudowy dotyczących budowy farm fotowoltaicznych. Farmy te planowane są do zlokalizowania w różnych miejscowościach gminy: Miejscu Piastowym, Wrocance, Głowience, Rogach, Targowiskach. Planowane elektrownie mają rożne moce – od 1 MW aż do 100 MW.

- Postępowania są na różnym etapie. Część wniosków obejmuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, cześć jest na kolejnym etapie czy decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku dużej farmy fotowoltaicznej, w chwili obecnie trwa procedura udziału społeczeństwa. Raport został wyłożony do wglądu i można się z nim zapoznać i składać zastrzeżenia. Mieszkańcy korzystają z tej możliwości i uwagi wpływają - poinformowała portal terazkrosno.pl kierownik Referatu Infrastruktury UG Miejsce Piastowe Bernadeta Jurczak.

Cały artykuł znajdziesz na www.portalsamorzadowy.pl.