Udział energii elektrycznej ze słońca, wiatru i innych źródeł odnawialnych stale wzrastał w Niemczech w ostatnich latach i w 2017 r. wynosił 36,3 proc., a w kolejnym roku 38,2 proc., a w 2019 r. wyniosła prawie 43 proc. Zostało to wykazane w obliczeniach Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem Badenia-Wirtembergia (ZSW) oraz Federalnego Stowarzyszenia Zarządzania Energią i Wodą (BDEW) dotyczących 2019 roku.

Ogółem ponad 244 miliardy kWh zostały w ub.r. wytworzone z odnawialnych źródeł energii: turbiny wiatrowe na lądzie z powodu wietrznej pogody miały nadal największy udział z prawie 104 miliardami kWh. Systemy fotowoltaiczne dostarczyły około 45 miliardów kWh, a biomasa - prawie 45 miliardów kWh. Turbiny wiatrowe na morzu zanotował najwyższe tempo wzrostu wynoszące prawie 25 procent do ponad 24 miliardów kWh. Elektrownie wodne dostarczyły 21 miliardów kWh.