Pod koniec bieżącego sezonu zapasy kukurydzy w USA będą najniższe od kilkunastu lat. Niższe były jedynie w sezonie 1995/96. Co jest powodem takiej sytuacji? Przede wszystkim jest to wysoki popyt i to zarówno eksportowy - w tym wznowienie dostaw amerykańskiej kukurydzy do Chin, jak związany z produkcją bioetanolu.

Produkcja bioetanolu w Stanach przekroczy w tym sezonie wyznaczony poziom. Zapotrzebowanie na biopaliwa wzrasta w związku z wysokimi cenami ropy naftowej.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych