Na budowę energetycznych linii bezpośrednich (tylko w przypadku nowych inwestycji w OZE dla odbiorców przemysłowych oraz nowych inwestycji w ramach PSI), MRiT chce przeznaczyć nawet ok. 37 mld zł.

Rozwój linii bezpośrednich pozwoli przedsiębiorstwom zwłaszcza z sektorów energochłonnych np. cementowni, papierni, wytwórni chemikaliów pozyskać zieloną energię i obniżyć koszty. Chcemy uprościć proces inwestycyjny przy tworzeniu bezpośrednich linii inwestycyjnych – nie będzie jak obecnie wymagana zgoda prezesa URE - potwierdził minister Waldemar Buda w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Jak podało MRiT budowa linii bezpośrednich ma przede wszystkim przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego.

Ma również zachęcić do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte na Odnawialnych Źródłach Energii, które będą lokalnie zasilały obiekty. Stąd nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.

Obniżenie kosztów pozyskania energii do produkcji

Rozwój linii bezpośrednich pozwala przedsiębiorcom, zwłaszcza z sektorów energochłonnych (np. cementowni, papierni, wytwórni chemikaliów) pozyskać zieloną energię i obniżyć koszty pozyskiwanej energii. Wszystko to dzięki wyeliminowaniu wielu dodatkowych opłat, które obecnie ponoszą użytkownicy powszechnej sieci elektroenergetycznej.

To m.in. opłata mocowa (pobierana za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), kogeneracyjna (służąca do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu) czy sieciowa zmienna.

Planowane zmiany w przepisach obejmują m.in.:

  • doprecyzowanie definicji linii bezpośredniej, wyjaśnienie, że może być do niej podłączony również odbiorca podłączony jednocześnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
     
    Wyłączenie linii bezpośredniej z obowiązku uzyskiwanie zgody Prezesa URE w trzech przypadkach gdy:
  • linią bezpośrednią dostarczana jest energia wyłącznie z OZE
  • budowa linii bezpośredniej ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej posiada tytuł prawny, 
  • linia zaopatrywać będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych linia bezpośrednia dostarcza energię do instalacji lub odbiorcy nieprzyłączonego do KSE.

Obowiązkowe wydanie warunków przyłączenia dla linii bezpośredniego (w ciągu 14 dni), jeżeli energia nie będzie wprowadzana do KSE..