Ideą uruchomienia tego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy zasilą kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Będą oni również rozwiązywać problemy związane z utylizacją odpadów pochodzenia mineralnego. Część z tych odpadów może być przerabiana na biopaliwo i jako ekologiczny surowiec wykorzystywana w gospodarce pozyskiwania energii.

Kierunek studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, prowadzony na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego.