Biogaz otrzymywany jest w procesie fermentacji najbardziej zróżnicowanych surowców, takich jak śmieci, rośliny lub odpady ściekowe. W zależności od materiału wyjściowego, wygenerowana mieszanka gazu zawiera tylko od 50 do 70 procent użytecznego metanu. Reszta to gazy takie jak dwutlenek węgla (CO2 i siarkowodór (H2S), mogą one powodować bardzo szybką korozję. Zatem gaz musi być oczyszczony zanim zostanie wprowadzony do sieci gazu ziemnego. Firma BASF oferuje nowy sposób oczyszczania gazu, który wykorzystywany jest przez firmę Verbio.

- Proces ten pozwala przechwycić CO2 i H2S bez znaczącej utraty metanu. Podstawą tego procesu jest oczyszczający środek chemiczny, który sprzedawany jest przez firmę BASF pod nazwą Oase Green. Jest to sposób o wiele trwalszy niż w przypadku innych produktów, a przetwarzanie może odbywać się w znacznie niższych temperaturach. Proces pozwala także na uproszczenie instalacji produkcyjnej, co również przyczynia się do obniżenia kosztów - informuje BASF.