• Sejm zakończył prace nad deregulacją prawa budowlanego, która wprowadza uproszczenia w budowie domów powyżej 70 m2 powierzchni zabudowy.
  • Rada i Parlament uzgodniły również stopniowe podwyższanie celu dotyczącego rocznych oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej od 2024 r. do 2030 r.
  • W tym okresie państwa członkowskie zapewnią nowe roczne oszczędności wynoszące średnio 1,49% zużycia energii końcowej, aż do osiągnięcia 31 grudnia 2030 r. poziomu 1,9%.
  • Nowa dyrektywa EED promuje również lokalne plany ogrzewania i chłodzenia w większych gminach. Na podstawie zmienionej definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, minimalne wymagania będą stopniowo zaostrzane w nadchodzących latach.
  • Ma to pozwolić na stworzenie w pełni bezemisyjnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych do 2050 roku. Warto więc na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, również tych budowlanych.

W ciągu ostatnich 15 lat znacznie zwiększył się odsetek osób mieszkających w domach (o 10 punktów procentowych). Obecnie 43% Polaków mieszka w domach, które są własnością ich, bądź współmałżonka. Około jednej piątej (19%) mieszka w domu należącym do rodziców lub innych krewnych – według danych CBOS. 

Jednak wielu młodych Polaków myśli także o budowie swojego, nowego domu. Ceny mieszkań w miastach są nieraz zbliżone do kosztów wzniesienia nowego domu na przedmieściach. Kusi więc nas większa przestrzeń do życia i możliwość posiadania własnego ogrodu, a koszty są zbliżone. 

Także zmieniające się przepisy prawa budowlanego, mają ułatwić realizację takiej inwestycji.

Od kiedy i na jakich zasadach budowa domów powyżej 70 m2?

Sejm przyjął ustawę, dzięki której domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw. będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku budynków do 70 m kw.

Teraz rozszerzamy katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Znajdą się w nim m.in. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m2. W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Sejm zakończył prace nad deregulacją prawa budowlanego, która wprowadza uproszczenia w budowie domów powyżej 70 m2 powierzchni zabudowy. Jeszcze w tym roku Polacy będą mogli skorzystać z bezpłatnych projektów domów 120, 150 i 180 m2.

Opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Taki dom musi też być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

Takich właśnie domów buduje się w naszym kraju najwięcej. Dlatego z mojej inicjatywy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi konkurs architektoniczno-budowlany na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca br. Ocena zgłoszonych prac potrwa do 5 września br. W efekcie, jeszcze w tym roku zaoferujemy nowe, bezpłatne projekty do pobrania dla wszystkich chętnych – mówi minister Buda.

Planujesz budowę nowego domu? Uważaj na wymagania energooszczędności

Jednak, jeżeli w planach mamy nieco większy metraż warto wiedzieć, że zmiany w przepisach obejmują więcej kwestii niż tylko powierzchnię. Jedną z istotniejszych ewolucji wprowadzonych dwa lata temu jest ta dotycząca zeroemisyjności. Obecnie jednym z ważniejszych parametrów nowych budynków jest tzw. wskaźnik EP.

Określa on zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do zapewnienia ogrzewania w budynku, podgrzewania wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia. W celu spełnienia wymagań, konieczne jest więc zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji cieplnych i energetycznych.

Budownictwo idzie w ślady innych sektorów gospodarki i staje się bardziej ekologiczne dzięki energii odnawialnej. Ma to ogromne znacznie nie tylko dla gospodarki i klimatu, ale taż dla zdrowia mieszkańców. Dzięki zmianom coraz więcej budynków będzie mieć fotowoltaikę i pompę ciepła, które skutecznie pomogą nam w walce np. z zimowym smogiem, z którym już wkrótce ponownie przyjdzie nam się mierzyć – wskazuje Tomasz Walczak, CEO Euros Energy. Co więcej, dzięki wprowadzanym zmianom nie tylko przyczynimy się do poprawy jakości powietrza, ale także odczujemy korzyści finansowe. Jednym z podstawowych sposobów na obniżenie parametru EP jest zwiększenie termoizolacyjności budynku, co przełoży się na mniejsze koszty ogrzewania budynku – dodaje.

Unia Europejska wymusi budowanie domów zeroemisyjnych?

Rada i Parlament uzgodniły również stopniowe podwyższanie celu dotyczącego rocznych oszczędności energii w odniesieniu do zużycia energii końcowej od 2024 r. do 2030 r.

W tym okresie państwa członkowskie zapewnią nowe roczne oszczędności wynoszące średnio 1,49% zużycia energii końcowej, aż do osiągnięcia 31 grudnia 2030 r. poziomu 1,9%.

Istotne będzie również wprowadzanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użytku publicznego: szkołach, muzeach, ratuszach itp. Nowe unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej zobowiązują państwa członkowskie, aby co roku przeprowadzały renowację co najmniej 3% powierzchni budynków należących do instytucji publicznych.

Co więcej, nowa dyrektywa EED promuje również lokalne plany ogrzewania i chłodzenia w większych gminach. Na podstawie zmienionej definicji efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, minimalne wymagania będą stopniowo zaostrzane w nadchodzących latach.

Ma to pozwolić na stworzenie w pełni bezemisyjnych sieci ciepłowniczych i chłodniczych do 2050 roku. Warto więc na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, również tych budowlanych.

Istotne jest również to, że według dyrektywy EPBD (dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków) od 2028 r. wszystkie nowe budynki powinny być zeroemisyjne.

Celem zmian jest znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w unijnym sektorze budowlanym do 2030 r., uczynienie go neutralnym klimatycznie do 2050 r. oraz zwiększenie tempa renowacji budynków nieefektywnych energetycznie.