Obiektem zarządzają Elektrownie Wodne Sp. z o.o., firma wchodząca w skład poznańskiej grupy energetycznej ENEA.

Elektrownia dysponuje mocą 330 kW. Zamontowano w niej dwa hydrozespoły. Rocznie wyprodukuje ona 1440 MWh, co w przybliżeniu równa się zasilaniu dla 480 gospodarstw domowych.

To 21. elektrownia wodna w Grupie ENEA. Jej budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku.

Na realizację inwestycji, wartej około 10 milionów złotych, spółka Elektrownie Wodne pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji na terytorium kraju.

- Obiekt spełnia wymagania z zakresu ochrony środowiska. Wyposażony jest w tzw. przepławkę dla ryb, która zapewnia swobodną ich wędrówkę w kierunku źródła i ujścia rzeki. Jego funkcjonowanie i powstały stopień wodny nie wpłynęły na walory przyrodnicze otaczającego obszaru - powiedział  Adamski.

Elektrownie Wodne Sp. z o.o. zarządzają mocami wytwórczymi pochodzącymi ze źródeł odnawialnych. W Grupie ENEA są to elektrownie wodne, biogazownia w Liszkowie (Kujawsko - Pomorskie) oraz farma wiatrowa w Darżynie (Pomorskie).