Informując w piątek o realizacji projektu, koncern podkreślił, że wpisuje się on "w strategię budowy nowej linii biznesowej Orlen Południe w obszarze produkcji biogazu", która zakłada m.in. "rozbudowę możliwości produkcyjnych pozyskanych aktywów do ok. 7 mln sześc. biometanu rocznie".

- Orlen Południe z Grupy Orlen nabył biogazownię rolniczą Bioenergy Project w Konopnicy, którą planuje przekształcić na wytwórnię biometanu. W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw, pozyskana została także spółka Biozec, odpowiedzialna za sprzedaż i dystrybucję dostarczanej przez biogazownię energii cieplnej - poinformował w komunikacie PKN Orlen.

Podkreślił, że "obok zakupu najwyższej jakości aktywów, transakcja zapewni spółce Orlen Południe pozyskanie wykwalifikowanej kadry, która jest niezbędna do dalszego efektywnego rozwoju w ramach sieci wytwórców biogazu rolniczego".

- Transformację energetyczną traktujemy jako szansę na wejście w nowe segmenty biznesowe - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu.

Dodał, że zgodnie z nową strategią do 2030 r. Grupa Orlen buduje "efektywny ekonomicznie i energetycznie system odnawialnych źródeł energii".

-Rozwój działalności w obszarze biogazu doskonale wpisuje się w te założenia - ocenił Obajtek.

Szef PKN Orlen zaznaczył, że podejmowane działania wzmacniają kompetencje i pozycję rynkową Orlen Południe, spółki Grupy Orlen, która wzbogaca swoje portfolio o kolejny bioprodukt.

PKN Orlen podał, że biogazownia o mocy 1,99 MW w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka, została oddana do użytku w styczniu 2012 r. - do procesu fermentacji instalacja wykorzystuje głównie pozostałości z tłoczenia soków z jabłek, a w mniejszym stopniu też inne surowce, m.in. porzeczkę. Koncern zwrócił uwagę, że "zakład posiada dobrą lokalizację ze względu na rozległe tereny sadownicze znajdujące się w okolicy, co oznacza stały dostęp do surowca potrzebnego do produkcji biogazu".

- Aktualnie instalacja wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na rynku lokalnym. Orlen Południe planuje jej przekształcenie w wytwórnię biometanu, który będzie dystrybuowany do odbiorców poprzez przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - przekazał PKN Orlen.

Zapowiedział, iż "celem jest rozbudowa zakładu do możliwości produkcji ok. 7 mln sześc. biometanu rocznie, co może nastąpić już w roku 2022".

PKN Orlen poinformował, że zakup Bioenergy Project "jest pierwszą transakcją realizowaną w ramach pilotażowego programu pozyskiwania firm w obszarze produkcji biogazu". Jak wyjaśniono w komunikacie, program, mający na celu stworzenie nowej linii biznesowej, obok przejęcia i modernizacji istniejących obiektów, zakłada również budowę własnych instalacji. W tym celu - jak przypomniał koncern - w lipcu tego roku został podpisany list intencyjny ze spółką H.CEGIELSKI-POZNAŃ, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

- Projekt zakłada budowę biogazowni w gospodarstwach rolnych, prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W przyszłości gospodarstwa te mogłyby stać się własnością lub zostać wydzierżawione od KOWR przez Orlen Południe - podkreślił PKN Orlen.

Nadmienił, że wykonawcą biogazowni zostałaby - zgodnie z porozumieniem - spółka H.CEGIELSKI-POZNAŃ, posiadająca prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent, należący do Dynamic Biogas.

"Konstrukcja wprowadzana przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ wyprzedza technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii" - oznajmił PKN Orlen.

Koncern wspomniał, że Orlen Południe "konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje". Jak wyliczył, w Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego, a także pilotażowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów; planowana jest też budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu, a ponadto w Trzebini powstaje instalacja do produkcji paliwa wodorowego, dla którego surowcem może być właśnie biometan.