Członek zarządu RWE Renewables Polska Robert Macias poinformował PAP, że rocznie turbiny wiatrowe w Nowym Stawie są w stanie wyprodukować ponad 100 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej, co pozwala zasilić ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych.

Park wiatrowy w Nowym Stawie składa się z 22 turbin wiatrowych REpower MM92, z których każda ma moc 2,05 MW. Wysokość masztu wynosi 100 m, a średnica wirnika - 92,5 m.

Firma poinformowała, że w ramach inwestycji zostały zbudowane drogi wewnętrzne farmy a istniejące drogi gminne oraz infrastruktura melioracyjna, zostały zmodernizowane. Inwestor przebudował też około 4 km drogi powiatowej.

Budowa farmy wymagała budowy 20 km - w większości napowietrznej - linii wysokiego napięcia na odcinku Farma Wiatrowa Nowy Staw - Malbork, podstacji energetycznej oraz ułożenia wewnątrz farmy 8 km kabli średniego napięcia.

Macias poinformował, że w Polsce "kolejne inwestycje firmy mogą pójść w kierunku rozbudowy istniejących już farm".

RWE Renewables Polska należy do RWE Innogy i odpowiada za rozwój, budowę i eksploatację farm wiatrowych, a także wytwarzanie energii oraz handel certyfikatami ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Firma podkreśla, że Polska jest strategicznym rynkiem dla RWE. Dotychczasowe nakłady spółki, tylko na energetykę wiatrową, przekroczyły już 1,4 mld złotych. Do 2015 r. RWE planuje zainwestować w ten obszar dalsze 600 mln złotych i osiągnąć 300 MW łącznej mocy zainstalowanej.

RWE Renewables Polska jest operatorem sześciu farm wiatrowych na terenie kraju. Jako pierwszą, w 2009 r. uruchomiono elektrownię wiatrową w Suwałkach o mocy 41,4 MW. Kolejno realizowano inwestycje w Tychowie (34,5 MW), Pieckach (32 MW), Krzęcinie (14 MW) oraz w Taciewie (30 MW).

Łączna moc zainstalowana RWE Renewables Polska w energetyce wiatrowej w Polsce wynosi obecnie 197 MW.

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Zatrudnia 70 tysięcy osób, zaopatruje prawie 17 milionów klientów w energię elektryczną i prawie 8 milionów klientów w gaz. Jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii.